İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri

İŞLETMELERDE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mikrobiyolojik Analizler Öncesi Hazırlık  Mikrobiyolojik analizler öncesi hazırlık yapmak
Besiyeri Hazırlama Sıvı ve katı besiyeri hazırlamak
Mikrobiyolojik Örnek Alma Mikrobiyolojik örnekleri almak, taşımak ve kabul etmek
Sıvı Besiyerine Ekim Mikrobiyolojik örneklerin sıvı besiyerine ekimini yapmak
Katı Besiyerine Ekim Mikrobiyolojik örneklerin katı besiyerine ekimini yapmak
İnkübasyon Ekimi yapılmış besiyerini inkübe etmek
Mikrobiyolojik Preparat Hazırlama Mikrobiyolojik örneklerden preparat hazırlamak

FOET KoduModül AdıModül Durum
725Besiyeri Hazırlama (sağlik)Hazır / İndir
725İnkübasyonHazır / İndir
725Katı Besiyerine EkimHazır / İndir
725Mikrobiyolojik Analizler Öncesi HazırlıkHazır / İndir
725Mikrobiyolojik Örnek AlmaHazır / İndir
725Mikrobiyolojik Preparat HazırlamaHazır / İndir
725Sıvı Besiyerine EkimHazır / İndir