İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri

İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA II BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler İdrarın Fiziksel ve Kimyasal Analizi İdrarın fiziksel ve kimyasal analizini yapmak
İdrarın Mikroskobik Analizi İdrarın mikroskobik analizini yapmak
Diğer Vücut Sıvılarının Analizi Diğer vücut sıvılarının analizini yapmak
Gaita Analizi Gaitanın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik analizini yapmak

 

FOET KoduModül AdıModül Durum
725Diğer Vücut Sıvılarının AnaliziHazır / İndir
725Gaita AnaliziHazır / İndir
725İdrarın Fiziksel Ve Kimyasal AnaliziHazır / İndir
725İdrarın Mikroskobik AnaliziHazır / İndir