Film Banyo Ve Baskı Teknikleri Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Film Banyo Ve Baskı Teknikleri Dersi Megep Modülleri FİLM BANYO VE BASKI TEKNİKLERİ Karanlık odanın fiziki yapısı, radyografi materyalleri, film banyo baskı solüsyonları, film banyo ve baskı uygulamaları, film banyo sonu işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Temel Radyasyon Fiziği Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Temel Radyasyon Fiziği  Dersi Megep Modülleri TEMEL RADYASYON FİZİĞİ Atomun yapısı ve elektron teorisi, elektrostatik, elektrik akımı, elektrik devreleri ve devrede kullanılan kanunlar, manyetizmanın temel kavramları, x ışınlarının elde edilişi ve görüntü oluşumu ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Radyoterapi Dersi Megep Modülleri Dersi (Güncel)

Radyoterapi Dersi Megep Modülleri Dersi RADYOTERAPİ Radyoterapide simülasyon cihazları ve simülasyon uygulamaları, radyoterapide immobilizasyon, fokalize blok işlemleri, radyoterapi cihazları ve radyoterapi tedavi planını uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Radyografi Teknikleri 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Radyografi Teknikleri 2 Dersi Megep Modülleri RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ II Sindirim sistemi, ürogenital sistem radyografilerinin çekimi, mamografi çekimi ve anjiyografi görüntülemesi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Kontrast Maddeler Ve Uygulamaları Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Kontrast Maddeler Ve Uygulamaları Dersi Megep Modülleri KONTRAST MADDELER VE UYGULAMALARI İlaçlar ve kontrast maddelerin özellikleri, enfeksiyondan korunma, hayati bulguları takip etme, kontrast madde uygulama tekniği ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

İleri Tıbbi Görüntüleme 1 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İleri Tıbbi Görüntüleme 1 Dersi Megep Modülleri İLERİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazları ve bilgisayarlı tomografik görüntüleme, manyetik rezonans (MR) görüntüleme cihazları ve manyetik rezonans görüntüleme ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Radyolojik Anatomi 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Radyolojik Anatomi 2 Dersi Megep Modülleri RADYOLOJİK ANATOMİ II Sindirim, üriner, üreme, dolaşım, sinir sistemi anatomisi ve bu sistemlerin radyografilerinde anatomik yapı ve kesitsel radyolojik görüntülerde anatomik yapı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Radyografi Teknikleri 1 Dersi Megep Modülleri Dersi (Güncel)

Radyografi Teknikleri 1 Dersi Megep Modülleri Dersi RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ I Röntgen cihazları, baş, gövde, üst ekstremite, alt ekstremite, akciğer ve kalp radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Radyasyon Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Radyasyon Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Megep Modülleri RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Meslek etiği kuralları, radyoloji departmanının yapısı, radyasyonun zararlı etkileri ve radyasyonun zararlı etkilerinden korunma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.