İşletmelerde Sabit Protez 2 Beceri Eğitimi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Sabit Protez 2 Beceri Eğitimi Dersi Megep Modülleri İŞLETMELERDE SABİT PROTEZ II BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Metal Destekli Kuron Metal destekli kuron yapmak

İşletmelerde Sabit Protez 1 Beceri Eğitimi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Sabit Protez 1 Beceri Eğitimi Dersi Megep Modülleri İŞLETMELERDE SABİT PROTEZ I BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Sabit Protezlerde Model Sabit protezlerde model elde etmek Geçici Kuron Geçici kuron yapmak

Sabit Protez 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Sabit Protez 2 Dersi Megep Modülleri SABİT PROTEZ II Metal destekli kuron, metal desteksiz kuron, estetik amaçlı kuron, presleme sistemi ve parçalı kuron, geçici köprü, metal destekli köprü, tam döküm ve veneer köprü, metal desteksiz köprü, kanatlı köprü, kök destekli protezler, implant üstü protezler ve hassas tutucular ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.