Mesleki Gelişim Güncel Megep Modülleri

Mesleki Gelişim Güncel Megep Modülleri

Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği  ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi,
işe uyum sağlayabilmesi gibi temel bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
Mesleki gelişim dersinde öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

14 Kasım 2008
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Megep Modülleri