Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri (Güncel)

Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERAseptik çalışma tekniği ile mikrobiyolojik analize hazırlık, besiyeri hazırlama, sterilizasyon, numuneyi analize hazırlama, kültür elde etme, sayım yapma, mikroskobik inceleme ve analiz sonrası işlemleri yapma konularının verildiğiderstir.