reklam

Makarna Üretim Teknolojisi Dersi Modülleri (Güncel)

Makarna Üretim Teknolojisi Dersi Modülleri

MAKARNA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Türk Gıda Kodeksinin tebliğlerine uygun olarak makarna üretme ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Maddede Temel Değişim Ve Ölçümler Megep Modülleri

Maddede Temel Değişim Ve Ölçümler Megep Modülleri

MADDEDE TEMEL DEĞİŞİM VE ÖLÇÜMLER
Maddede temel değişim ve ölçüm ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıdalarda Temel Kimyasal Analizler Megep Modülleri(Güncel)

Gıdalarda Temel Kimyasal Analizler Megep Modülleri

GIDALARDA TEMEL KİMYASAL ANALİZLER
Kimya laboratuvarında analiz öncesi ve sonrası laboratuvar işlemleri, çözelti hazırlama, gıdalarda asitlik- bazlık kontrolü, gravimetrik, volümetrik, enstrümantal analiz yöntemleri, gıdalarda nem ve kuru madde tayini, ham protein tayini, yağ tayini ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıdalarda Nitel Ve Nicel Analizler Megep Modülleri(Güncel)

Gıdalarda Nitel Ve Nicel Analizler Megep Modülleri

GIDALARDA NİTEL VE NİCEL ANALİZLER
Güvenlik kuralları ile ilgili yönetmelikler, laboratuvar koşulları, kimyasal maddelerin depolanması, laboratuvar atıklarının toplanması ve zararsız hâle getirilmesi, saf su eldesi ve stoklanması, laboratuvar kazaları ve ilk yardım, gıdalarda şeker, C vitamini, tuz, kokuşma oluşumu, ham lif ve selüloz tayinleri ile boya, istenmeyen katkıları saptama ve fiziksel kontroller gibi nitel ve nicel analizler ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri (Güncel)

Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri

GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Aseptik çalışma tekniği ile mikrobiyolojik analize hazırlık, besiyeri hazırlama, sterilizasyon, numuneyi analize hazırlama, kültür elde etme, sayım yapma, mikroskobik inceleme ve analiz sonrası işlemleri yapma konularının verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıdalarda Kalite Kontrol Analizleri Megep Modülleri

Gıdalarda Kalite Kontrol Analizleri Megep Modülleri

GIDALARDA KALİTE KONTROL ANALİZLERİ
Gıdalarda duyusal, fiziksel, kimyasal ve bazı mikrobiyolojik kalite–kontrol analizleri ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıda Kimyası Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Gıda Kimyası Dersi Megep Modülleri

GIDA KİMYASI, Suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Gıda İşletmelerinde Hijyen Ve Sanitasyon Modülleri (Güncel)

Gıda İşletmelerinde Hijyen Ve Sanitasyon Modülleri

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON
Mikroorganizma çeşitleri ve faaliyetleri, gıda muhafaza ilkeleri, personel hijyeni ve işletmelerde temizlik-dezenfeksiyon programlarının uygulanması konularının verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Ekmek Üretim Teknolojisi Dersi Megep Modülleri

Ekmek Üretim Teknolojisi Dersi Megep Modülleri

EKMEK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Türk Gıda Kodeksinin tebliğlerine uygun olarak ekmek çeşitlerinin üretimi ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Çaylık Oluşturma Ve Hasat Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Çaylık Oluşturma Ve Hasat Dersi Megep Modülleri

ÇAYLIK OLUŞTURMA VE HASAT
Çay fidanı yetiştirme, çay bahçesine dikim, çaylıklarda budama, çaylıklarda gübreleme ve çay bitkisinin hasat işlemleri ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Çay Ambalajlama Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Çay Ambalajlama Dersi Megep Modülleri

ÇAY AMBALAJLAMA
Formülüne uygun karışım yapma ve ambalajlama yapma ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk

Bitkisel Çaylar Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Bitkisel Çaylar Dersi Megep Modülleri

BİTKİSEL ÇAYLAR
Formülüne uygun karışım yapma ve ambalajlama ile ilgili konuların verildiğiderstir.

12 Kasım 2011
Yorumlar Kapalı
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Megep Alanları/Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.