Gıdalarda Temel Kimyasal Analizler Megep Modülleri(Güncel)

Gıdalarda Temel Kimyasal Analizler Megep Modülleri GIDALARDA TEMEL KİMYASAL ANALİZLERKimya laboratuvarında analiz öncesi ve sonrası laboratuvar işlemleri, çözelti hazırlama, gıdalarda asitlik- bazlık kontrolü, gravimetrik, volümetrik, enstrümantal analiz yöntemleri, gıdalarda nem ve kuru madde tayini, ham protein tayini, yağ tayini ile ilgili konuların verildiğiderstir.

Gıdalarda Nitel Ve Nicel Analizler Megep Modülleri(Güncel)

Gıdalarda Nitel Ve Nicel Analizler Megep Modülleri GIDALARDA NİTEL VE NİCEL ANALİZLERGüvenlik kuralları ile ilgili yönetmelikler, laboratuvar koşulları, kimyasal maddelerin depolanması, laboratuvar atıklarının toplanması ve zararsız hâle getirilmesi, saf su eldesi ve stoklanması, laboratuvar kazaları ve ilk yardım, gıdalarda şeker, C vitamini, tuz, kokuşma oluşumu, ham lif ve selüloz tayinleri ile boya, istenmeyen katkıları saptama …

Continue reading ‘Gıdalarda Nitel Ve Nicel Analizler Megep Modülleri(Güncel)’ »

Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri (Güncel)

Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Megep Modülleri GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERAseptik çalışma tekniği ile mikrobiyolojik analize hazırlık, besiyeri hazırlama, sterilizasyon, numuneyi analize hazırlama, kültür elde etme, sayım yapma, mikroskobik inceleme ve analiz sonrası işlemleri yapma konularının verildiğiderstir.

Gıda Kimyası Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Gıda Kimyası Dersi Megep Modülleri GIDA KİMYASI, Suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Gıda İşletmelerinde Hijyen Ve Sanitasyon Modülleri (Güncel)

Gıda İşletmelerinde Hijyen Ve Sanitasyon Modülleri GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYONMikroorganizma çeşitleri ve faaliyetleri, gıda muhafaza ilkeleri, personel hijyeni ve işletmelerde temizlik-dezenfeksiyon programlarının uygulanması konularının verildiğiderstir.

Çaylık Oluşturma Ve Hasat Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Çaylık Oluşturma Ve Hasat Dersi Megep Modülleri ÇAYLIK OLUŞTURMA VE HASATÇay fidanı yetiştirme, çay bahçesine dikim, çaylıklarda budama, çaylıklarda gübreleme ve çay bitkisinin hasat işlemleri ile ilgili konuların verildiğiderstir.