Biyomedikal Sistem Analizi Dersi Modülleri

BİYOMEDİKAL SİSTEM ANALİZİ DERSİ MODÜLLERİ  Cihaz dışı arızalar, elektronik güç devreleri, hata kodları, modifikasyon, temel arıza arama, bulma, giderme yöntemleri ve biyomedikal cihaz birimlerine bakımı ile ilgili bilgilerin verildiği bir derstir.

.Alan Hakkında Biyomedikal Cihaz Teknolojileri(Güncel)

ÖN SÖZ Biyomedikal cihaz teknolojileri sektörü, cihaz üreticileri, ithalatçıları, kullanıcıları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte ülkeye verdiği hizmetlerle ekonomiye büyük istihdam sağlamaktadır. Sağladığı istihdamda önemli bir payı da servis sağlayıcıları oluşturmaktadır.