Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Megep Modülleri(Güncel)

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 10. SINIF MEGEP MODULLERİ Alan altında verilen dersler ve modülleri aşağıda verilmiştir. Modülleri indirmek için aşağıdaki güncel bağlantıyı takip ediniz.

İşaret İşleme Dersi Modülleri (Güncel)

 İŞARET İŞLEME DERSİ MODÜLLERİ  BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI Biyomedikal sistemlerde sinyallerin işlenmesinde kullanılan algılayıcılar/dönüştürücüler, biyopotansiyel yükselteçler, biyolojik işaretlerin analog ve sayısal işlenmesi konularının verildiği bir derstir.

.Alan Tanıtımı Biyomedikal Cihaz Teknolojileri(Güncel)

Alan Tanıtımı Biyomedikal Cihaz Teknolojileri ALANIN TANIMI Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, yaşam destek ve tedavi cihazları, fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

.Alan Hakkında Biyomedikal Cihaz Teknolojileri(Güncel)

ÖN SÖZ Biyomedikal cihaz teknolojileri sektörü, cihaz üreticileri, ithalatçıları, kullanıcıları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte ülkeye verdiği hizmetlerle ekonomiye büyük istihdam sağlamaktadır. Sağladığı istihdamda önemli bir payı da servis sağlayıcıları oluşturmaktadır.