.Alan Hakkında Denizcilik Alanı Megep Modülleri(Güncel)

ÖN SÖZ Üç tarafı denizlere açık olan ülkemizde denizcilik alanı, önemli bir istihdam potansiyeline sahiptir. Denizcilik alanında gemi yönetimi, makine zabitliği, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi otomasyonu, yat kaptanlığı, balıkçı gemisi kaptanlığı, su ürünleri yetiştiriciliği dallarında öğrenim programları hazırlanmıştır.

.Alan Hakkında Eğlence Hizmetleri(Güncel)

Alan Hakkında Eğlence Hizmetleri ÖN SÖZ  Ülkemizde turizm sektörü seyahat acenteleri, konaklama tesisleri ve diğer turizm firmaları ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki eğitim çalışmaları içerisinde eğlence hizmetleri alanı altında, animatörlük ve çocuk animatörlüğü dallarında, öğretim programları hazırlanmıştır. Türkiye’de geçmişte eğlence hizmetleri alanında eğitim yapılmaması nedeniyle ilk kez eğlence hizmetleri …

Continue reading ‘.Alan Hakkında Eğlence Hizmetleri(Güncel)’ »

.Alan Hakkında Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Güncel)

Alan Hakkında Büro Yönetimi ve Sekreterlik ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi alanı altında hukuk sekreteri, ticaret sekreteri ve yönetici sekreteri dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. Türkiye’de büro yönetimi hizmetlerinde bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması, sektörde yıllardır süregelen eğitim açığını giderecek önemli …

Continue reading ‘.Alan Hakkında Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Güncel)’ »