Mesleki Gelişim Dersi Megep Modulleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ

MESLEKİ GELİŞİM
Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir. Continue reading ‘Mesleki Gelişim Dersi Megep Modulleri (Güncel)’ »

Iş Organizasyonu Dersi Megep Modulleri (Güncel)

İŞ ORGANİZASYONU

İş planının yapılması, büro düzenlemesinin yapılması ve problem çözme konuları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Continue reading ‘Iş Organizasyonu Dersi Megep Modulleri (Güncel)’ »

Idare Ve Vergi Mahkemeleri Yazı Işleri Dersi Megep Modulleri (Güncel)

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ

İdare ve vergi mahkemeleri yazı işlerine ait işlemlerin yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Continue reading ‘Idare Ve Vergi Mahkemeleri Yazı Işleri Dersi Megep Modulleri (Güncel)’ »

Mesleki Yabancı Dil 2 Dersi Modülleri

  MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODULLERİ (EĞLENCE HİZMETLERİ) 

MESLEKİ YABANCI DİL 2, Eğlence hizmetleri alanında çeşitli yabancı kaynaklar, mesleği ile ilgili kavramlar, terimler ve konuların yabancı dildeki anlamları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiğiderstir. Continue reading ‘Mesleki Yabancı Dil 2 Dersi Modülleri’ »

Gemi Yardımcı Makineleri Dersi Modülleri(Güncel)

Gemi Yardımcı Makineleri Dersi Modülleri

GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ
Gemide pervane, şaft ve dümen sistemleri, güverte makineleri, buhar devreleri, gemi devreleri, soğutma ve iklimlendirme, gemide korozyonu önleme ve su temini ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir. Continue reading ‘Gemi Yardımcı Makineleri Dersi Modülleri(Güncel)’ »

Hidrolik Pnömatik Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Hidrolik Pnömatik Dersi Megep Modülleri

HİDROLİK VE PNÖMATİK
Hidrolik prensipleri, hidrolik devre elemanları, hidrolik devre akışkanları, pnömatik prensipleri, pnömatik devre elemanları ve hidro-pnömatik devreler ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir. Continue reading ‘Hidrolik Pnömatik Dersi Megep Modülleri(Güncel)’ »

İnternet Programcılığı Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İnternet Programcılığı Dersi Megep Modülleri

İNTERNET PROGRAMCILIĞI
Açık kaynak kodlu internet programlama dilleri, kodları kullanılarak yapılan programlama ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiğiderstir. Continue reading ‘İnternet Programcılığı Dersi Megep Modülleri (Güncel)’ »

Acil ve Destek Ekipmanları Dersi Megep Modülleri

Acil ve Destek Ekipmanları Dersi Megep Modülleri  BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ACİL VE DESTEK EKİPMANLARI, Acil ve destek ekipmanları ayırt edebilme, tamir, bakım ve kalibrasyonları ile ilgili bilgilerin verildiği ve uygulamanın yaptırıldığı birderstir. Continue reading ‘Acil ve Destek Ekipmanları Dersi Megep Modülleri’ »

Biyomedikal Sistemlerde Hidrolik Pnömatik Megep Modülleri

Biyomedikal Sistemlerde Hidrolik Pnömatik Megep Modülleri 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİYOMEDİKAL SİSTEMLERDE HİDROLİK-PNÖMATİK, Biyomedikal birimlerde istenen sistem için hidrolik-pnömatik ünitelerin devre şemalarını normlara uygun hatasız kurma, bakım ve onarımını yapma yeterliklerinin kazandırıldığı birderstir. Continue reading ‘Biyomedikal Sistemlerde Hidrolik Pnömatik Megep Modülleri’ »

Elektrofizyoloji Cihazları Dersi Megep Modülleri

Elektrofizyoloji Cihazları Dersi Megep Modülleri  BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELEKTROFİZYOLOJİ CİHAZLARI, Beyin sinyal izleyiciler ve ölçme sistemleri, uyku bozuklukları ölçüm yöntemleri, kas-sinir sinyal izleyiciler ve ölçme sistemleri, nörolojik-psikolojik bozukluklar tedavi cihazları ölçme yöntemleri ile bu cihazların kurulumu, kontrolleri, iç yapısı, analizi, elektrot ve olası diğer arızaları, bakımı ve kalibrasyonuna ait bilgilerin verildiği derstir. Continue reading ‘Elektrofizyoloji Cihazları Dersi Megep Modülleri’ »

Mikrodenetleyici Devre Elemanları Dersi Megep Modülleri

Mikrodenetleyici Devre Elemanları Dersi Megep Modülleri  BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

MİKRODENETLEYİCİ DEVRE ELEMANLARI, Programlanabilir tümleşik devre ve mikrodenetleyici elemanlarını, mikrodenetleyici özelliklerini tanıma, uygun denetleyici seçimi yapma, donanıma uygun yazılım geliştirme, mikrodenetleyiciye program yükleme; biyomedikal sistemlerde sensör / transdüser, motor ve analog dijital çevirici uygulamaları yapma ile ilgili bilgilerin verildiği bir derstir. Continue reading ‘Mikrodenetleyici Devre Elemanları Dersi Megep Modülleri’ »