Adalet Programı Öğretim Programları

Adalet Programı Öğretim Programları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının değişik tarihlerde aldığı kararlar ile okullarımızda uygulanmakta olan Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kararlar doğrultusunda, uygulanacak Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri sınıflar bazında tasnif edilerek internet sayfamıza yerleştirilmiştir. Uygulayıcıların, ilgili sınıfa ait program dokümanlarını indirerek planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerekmektedir.

9. Sınıf

2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarında ortak Haftalık Ders Çizelgesi uygulanacaktır.

10. Sınıf

indir
10. Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
10. Sınıflar için Çerçeve Öğretim Programı
 indir
10. Sınıflar İçin Ders Bilgi Formları
Kurul Kararı:
– İlgili kararları indirmek için tıklayınız

 

11- Sınıf

indir
11. Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
11. Sınıflar için Çerçeve Öğretim Programı
 indir
Yeterlik Tabloları
 indir
Ders Bilgi Formları
Kurul Kararı:
– 23.01.2014 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10. sınıflara ait olup 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

12- Sınıf

indir
12. Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
12. Sınıflar için Çerçeve Öğretim Programı
 indir
Yeterlik Tabloları
 indir
Ders Bilgi Formları
Kurul Kararı:
– 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 11. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.