Acil Sağlık Hizmetleri Öğretim Programları

Acil Sağlık Hizmetleri Öğretim Programları

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık sektöründe hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, modüler yapıda hazırlanmıştır. Söz konusu modüler öğretim programı ile öğrencilerimizin acil sağlık hizmetleri alanında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek kuruluşları temsilcileri, çeşitli meslek elemanları ile iş birliği yapılarak hazırlanmıştır.

Söz konusu modüler programın ülkemizde uygulanması ile bilim ve teknolojik gelişmelerle uyumlu, beceri düzeyi yüksek, üretken, nitelikli sağlık elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Böylece Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilecek, acil sağlık hizmetleri alanında ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanlarının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

DİKKAT ! İLgili Kurul kararları neticesinde, Haftalık DErs Çizelgelerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler kademeli olarak uygulanacağından,2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrencinin devam edeceği sınıf seçilerek indirilecek dokumanlar sadece o sınıf için kullanılacaktır.

9. Sınıf

indir
9. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
9. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 indir
9-10. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 indir
9-10. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 – Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız.

10. Sınıf

 indir
10. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
10. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 indir
9-10. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 indir
9-10. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
– 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

11 Sınıf

indir
11. Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
11. Sınıflar için Çerçeve Öğretim Programı
 indir
10-11. Sınıflar İçin Yeterlik Tabloları
 indir
10-11. Sınıflar İçin Ders Bilgi Formları
Kurul Kararı:
– 23.01.2014 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10. sınıflara ait olup 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

12 Sınıf

indir
12. Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgeleri
 indir
12. Sınıflar için Çerçeve Öğretim Programı
 indir
12. Sınıflar İçin Yeterlik Tabloları
 indir
12. Sınıflar İçin Ders Bilgi Formları
Kurul Kararı:
– 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 11. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.