İleri Ark Kaynak Teknikleri Megep Modülleri (Güncel)

İleri Ark Kaynak Teknikleri Megep Modülleri

İLERİ ARK KAYNAK TEKNİKLERİ Alaşımlı çelikler, dökme demirler, elektrik ark kaynağı, toz altı kaynağı ve büyük çaplı boruların kaynağı, çelik olmayan gereçlerin TIG, MIG kaynak yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; alaşımlı çeliklerin, dökme demirlerin, çelik olmayan gereçlerin, büyük çaplı boruların, çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağı ile değişik metallerin TIG, MIG kaynak yöntemleriyle kaynağını yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Selülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak 40/24 Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak
Dökme Demir Kaynağı 40/32 Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin     kaynağını yapmak
Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı 40/32 Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmak
Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı 40/32 Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmak
Tozaltı Kaynağı 40/16 Toz Altı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak
Büyük Çaplı Boruların Kaynağı 40/32 Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak
TIG Kaynağı 40/32 TIG kaynağı ile çeşitli metallerin  kaynağını  yapmak
MIG Kaynağı 40/32 MIG kaynağı ile çeşitli metallerin  kaynağını  yapmak

FOET KoduModül AdıModül Durum
521Alaşımlı Çeliklerin KaynağıHazır / İndir
521Büyük Çaplı Boruların KaynağıHazır / İndir
521Çelik Olmayan Metallerin KaynağıHazır / İndir
521Dökme Demir KaynağıHazır / İndir
521Mig KaynağıHazır / İndir
521Selülozik Ve Bazik Elektrotla KaynakHazır / İndir
521Tig KaynağıHazır / İndir
521Tozaltı KaynağıHazır / İndir