Yenilenebilir Enerji Teknik Resim Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Yenilenebilir Enerji Teknik Resim Dersi Megep Modülleri YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNİK RESMİ Yenilenebilir enerji teknik resmi TSE standartları ve teknik resim kuralları, norm, yazı ve rakam, temel geometrik çizimler, iz düşümü, görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit ve perspektif görünüş, açınımlar ve ara kesitleri çizme; elektrik-elektronik devre şemaları çizimi ile ilgi bilgilerin verildiği derstir.

Rüzgar Enerjisi Santralinin İşletilmesi Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Rüzgar Enerjisi Santralinin İşletilmesi Dersi Megep Modülleri RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİNİN İŞLETİLMESİ Rüzgâr enerjisi santralinin işletilmesi, üretim tahmini, SCADA takibi, stok takibi, yük tevzi merkezi ile iletişim, şalt manevraları, şalt saha bakımı, işletme bilgilerini aktarma, makine dairesinin bakımı, türbin göbeği bakımı, kanat bakımı, kule bakımı, güç ünitelerinin bakımı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Güneş Santralı Otomasyonu 2 Dersi Megep Modülleri

Güneş Santralı Otomasyonu 2 Dersi Megep Modülleri GÜNEŞ SANTRALI OTOMASYONU-2 Güneş santralı otomasyonu-2, PLC donanımı ve çevre birimlerini, PLC programlama editörünü, PLC devre kuralları ve komutları, dokunmatik ekran editörü ve programlaması, ağ sistemleri, SCADA yazılımı, sürücülerle motorların kontrolü, güneş santrali otomasyonu ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Meslek Elektrik Elektroniği Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Meslek Elektrik Elektroniği Dersi Megep Modülleri MESLEK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ Meslek elektrik elektroniği, doğru akım ve alternatif akım esasları, temel elektrik esasları,  fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi, analog devre elemanları, lehimleme ve baskı devre, doğrultmaçlar ve regüle devreleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Güneş Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri

Güneş Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri GÜNEŞ SANTRALI OTOMASYONU-1 Güneş santralı otomasyonu-1; mikrodenetleyici donanımı ve çevre birimleri, mikrodenetleyici programlama editörü ve assembler programlama, mikrodenetleyici programlama ve proje uygulamaları, mikrodenetleyici ile rüzgâr enerjisi santrali otomasyonuna yönelik dijital ve analog uygulamalar, güneş enerjisi santrali otomasyonu proje uygulamaları, güneş enerjisi santrali hareketli sistemler uygulamaları ile ilgili bilgi …

Continue reading ‘Güneş Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri’ »

Güneş Enerjisi Santralinin Kurulumu Dersi Megep Modülleri

Güneş Enerjisi Santralinin Kurulumu Dersi Megep Modülleri GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN KURULUMU Güneş enerjisi santralinin kurulumu istasyonun kurulacağı yerin tespiti, istasyonda kullanılacak malzeme kontrolü, istasyonun tespit yerini hazırlama, solarimetre ve gölge bandı ayağının tespiti, ölçüm elemanlarının ayak üzerine montajı, güneş santral alanını hazırlama, konstrüksiyonu hazırlama, elektrik elektronik montajı, güneş panellerini işletmeye alma, şebeke ve veri bağlantı …

Continue reading ‘Güneş Enerjisi Santralinin Kurulumu Dersi Megep Modülleri’ »

Güneş Enerjisi Santralinin İşletilmesi Dersi Megep Modülleri

Güneş Enerjisi Santralinin İşletilmesi Dersi Megep Modülleri GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN İŞLETİLMESİ Güneş enerjisi santralinin işletilmesi , üretim tahmini, SCADA takibi, stok takibi yapma; yük tevzi merkezi ile iletişimde bulunma, şalt manevraları, şalt saha bakımı, enerji iletim hattının bakımı, işletme bilgilerini aktarma, güneş panellerinin bakımı, şarj ünitesinin bakımı, üretim ünitesinin bakımı, tevzi (aktarım) panolarının bakımı, AG/OG …

Continue reading ‘Güneş Enerjisi Santralinin İşletilmesi Dersi Megep Modülleri’ »

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme Dersi Megep Modülleri BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme , katı-yüzey modelleme ve görsellik, hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri, bilgisayarda montaj, görünüm ve animasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Dersi Megep Modülleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Dersi Megep Modülleri YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Yenilenebilir enerji sistemleri temel mekanik işlemler, küçük rüzgâr türbini kurulumu, küçük güneş paneli kurulumu ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Rüzgar Santralı Otomasyonu 2 Dersi Megep Modülleri

Rüzgar Santralı Otomasyonu 2 Dersi Megep Modülleri RÜZGÂR SANTRALI OTOMASYONU-2 Rüzgâr santralı otomasyonu-2, PLC donanımı ve çevre birimlerini, PLC programlama editörünü, PLC devre kuralları ve komutları, dokunmatik ekran editörü ve programlaması, ağ sistemleri, SCADA yazılımı, sürücülerle motorların kontrolü, rüzgâr santrali otomasyonu ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Rüzgar Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri

Rüzgar Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri RÜZGÂR SANTRALI OTOMASYONU-1 Bu ders mikrodenetleyici donanımı ve çevre birimleri, mikrodenetleyici programlama editörü ve assembler programlama, mikrodenetleyici programlama ve proje uygulamaları, mikrodenetleyici ile rüzgâr enerjisi santrali otomasyonuna yönelik dijital ve analog uygulamalar, rüzgâr enerjisi santrali otomasyonu proje uygulamaları, rüzgâr enerjisi santrali hareketli sistemler uygulamaları ile ilgili bilgi ve …

Continue reading ‘Rüzgar Santralı Otomasyonu 1 Dersi Megep Modülleri’ »