Gaz Türbinli Motor Sistemleri Dersi Megep Modülleri

Gaz Türbinli Motor Sistemleri Dersi Megep Modülleri GAZ TÜRBİNLİ MOTOR SİSTEMLERİ Gaz türbinli motorlarda yağlama, yakıt, hava, ilk hareket, ateşleme ve güç artırma sistemleri, motor yerleşimi ve koruma, motor çalıştırma ve bremzesi, motor gösterge sistemleri ile ilgili konuların verildiği derstir.

Elektrik Devre Analizi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Elektrik Devre Analizi Dersi Megep Modülleri ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ  Elektriğin elde edilmesi, ölçü aletleri, elektrik devreleri, temel elektrik kanunları, kondansatörler, kablo ve konnektörler, zayıf akım devreleri, yarı iletkenler, baskı devre ve lehimleme konularının verildiği derstir.

Uçak Elektrik Sistemleri Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Uçak Elektrik Sistemleri Dersi Megep Modülleri UÇAK ELEKTRİK SİSTEMLERİ Manyetizma, endüksiyon, DC motor, jeneratör, alternatif akım büyüklükleri, tek faz ve üç faz prensipleri, R-L-C devreleri, transformatörler, filtreler, yıldız üçgen bağlantılar, alternatörler, AC senkron motorlar, servomekanizma ve elektriksel güç sistemi ile ilgili konuların verildiği derstir.

İtme Kuvveti Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İtme Kuvveti Dersi Megep Modülleri İTME KUVVETİ Termodinamik hesaplarının yapımı; uçak motor çeşitleri, elektronik motor kontrol ve yakıt ölçüm sistemi, motor gösterge sistemleri ve motor sistemleri ile bunların bakımı konularının verildiği derstir.

Mesleki Gelişim Dersi Megep Modülleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.