İşletmelerde Tıbbi Parazitoloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Parazitoloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE TIBBİ PARAZİTOLOJİ BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Gaita Preparatı Hazırlama Parazitolojik incelemeler için gaita preparatı hazırlamakKan ve Diğer Vücut Materyallerinden Preparat Hazırlama Parazitolojik incelemeler için kan ve diğer vücut materyallerinden preparat hazırlamak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Gaita Preparatı Hazırlama Hazır / İndir 725 …

Continue reading ‘İşletmelerde Tıbbi Parazitoloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mikroorganizmaların Kültür ve Doğrulama Testleri -1 Mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testlerini yapmakMikroorganizmaların Kültür ve Doğrulama Testleri -2 Mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testlerini yapmakAntibiyotik Duyarlılık Testi Antibiyotik duyarlılık testi yapmakMikolojik ve Virolojik Testler Mikolojik ve virolojik testler yapmak …

Continue reading ‘İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mikrobiyolojik Analizler Öncesi Hazırlık  Mikrobiyolojik analizler öncesi hazırlık yapmakBesiyeri Hazırlama Sıvı ve katı besiyeri hazırlamak Mikrobiyolojik Örnek Alma Mikrobiyolojik örnekleri almak, taşımak ve kabul etmekSıvı Besiyerine Ekim Mikrobiyolojik örneklerin sıvı besiyerine ekimini yapmakKatı Besiyerine Ekim Mikrobiyolojik örneklerin …

Continue reading ‘İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA II BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler İdrarın Fiziksel ve Kimyasal Analizi İdrarın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakİdrarın Mikroskobik Analizi İdrarın mikroskobik analizini yapmakDiğer Vücut Sıvılarının Analizi Diğer vücut sıvılarının analizini yapmakGaita Analizi Gaitanın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik analizini yapmak   FOET Kodu Modül …

Continue reading ‘İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA I BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Biyokimyasal Kan Analizleri Öncesi Hazırlık Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık yapmakKan Glikoz Analizi Kan glikozu analizi yapmakKan Lipitleri Analizi Kan lipitleri analizi yapmakKan Proteinleri Analizi   Kan proteinleri analizi yapmakKanda Böbrek Fonksiyon Testleri Kanda böbrek fonksiyon testleri yapmakKanda …

Continue reading ‘İşletmelerde Tıbbi Biyokimya 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Seroloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri(Güncel)

İşletmelerde Seroloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE SEROLOJİ BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Bağışıklık (İmmünite) Bağışıklık sisteminin yapısını açıklamakEnfeksiyon Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Serolojik Testler Enfeksiyon hastalıklarının teşhisinde kullanılan serolojik testleri yapmak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Bağışıklık (immünite) Hazır / İndir 725 Enfeksiyon Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Serolojik Testler Hazır / İndir

İşletmelerde Pataloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Pataloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE PATOLOJİ BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Histolojik Analizler Öncesi Hazırlık Doku örneklerini histolojik analize hazırlamakHistolojik Preparat Hazırlama Histolojik preparat hazırlamakSitolojik Preparat Hazırlama Sitolojik preparat hazırlamak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Doku Örneklerini Histolojik Analize Hazırlama Hazır / İndir 725 Histolojik Preparat Hazırlama Hazır / İndir …

Continue reading ‘İşletmelerde Pataloji Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Kan Merkezi Uygulamaları Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Kan Merkezi Uygulamaları Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE KAN MERKEZİ UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Kan Merkezi Analizleri Öncesi Hazırlık Kan merkezi analizleri öncesi hazırlık yapmak Uygunluk Testleri Uygunluk testleri yapmakKan ve Kan Ürünleri Hazırlama Kan ve kan ürünleri hazırlamak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Kan Ve Kan Komponentleri Hazırlama …

Continue reading ‘İşletmelerde Kan Merkezi Uygulamaları Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Hemetoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Hemetoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE HEMATOLOJİ II BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Anemi Tanısında Kullanılan Testler Anemi tanısında kullanılan testleri yapmakLösemi Tanısında Kullanılan Testler Lösemi tanısında kullanılan testleri yapmakKoagülasyon Testleri  Koagülasyon testleri yapmak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Anemi Tanısında Kullanılan Testler Hazır / İndir 725 Koagulasyon Testleri Hazır …

Continue reading ‘İşletmelerde Hemetoloji 2 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

İşletmelerde Hemetoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)

İşletmelerde Hemetoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri İŞLETMELERDE HEMATOLOJİ I BECERİ EĞİTİMİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Hematolojik Analizler Öncesi Hazırlık Hematolojik analizler öncesi hazırlık yapmakTam Kan Sayımı -1 Tam kan sayımı yapmakTam Kan Sayımı -2 Sedimantasyon Tayini Sedimantasyon tayini yapmakHematolojik Preparat Hazırlama Hematolojik preparat hazırlamak FOET Kodu Modül Adı Modül Durum 725 Düşük Konsantrasyonlu Maddelerin …

Continue reading ‘İşletmelerde Hemetoloji 1 Beceri Eğitimi Megep Modülleri (Güncel)’ »

Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Dersi Megep Modülleri TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II Mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri, antibiyotik duyarlılık testi, mikolojik ve virolojik testlerle ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Tıbbi Biyokimya 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Tıbbi Biyokimya 2 Dersi Megep Modülleri TIBBİ BİYOKİMYA II İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi, idrarın mikroskobik analizi, diğer vücut sıvılarının analizi ve gaita analizi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.