Mesleki Gelişim Dersi Megep Modulleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Dekoratif Uygulama Teknikleri Megep Modülleri

Dekoratif Uygulama Teknikleri Megep Modülleri DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ Dekoratif sanatlar temelinde yüzeylere yönelik, tasarım- uygulama sürecinde gerekli olan mesleki analiz, rölöve, iş hazırlığı, sunum materyali seçimi yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Dekoratif Proje Tasarımı Megep Modülleri

Dekoratif Proje Tasarımı Megep Modülleri DEKORATİF PROJE TASARIMI Çeşitli yüzeylere geleneksel ve çağdaş anlatımla farklı malzeme ve tekniklerle tasarım uygulama bilgi, yöntem ve tekniklerinin verildiği derstir.

Bilgisayar Destekli Çizim Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Bilgisayar Destekli Çizim Dersi Megep Modülleri BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Bilgisayar paket programları, bilgisayarda iki ve üç boyutlu çizim ve bilgisayarda iç mekân perspektif çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.