Kok Üretimi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Kok Üretimi Dersi Megep Modülleri KOK ÜRETİMİ Kömür hazırlama, depolama, fiziki testler, kömür analizleri, kamaraların çalıştırılması, boşaltılması, katran, amonyum sülfat, benzol üretimi ve konveyör bakımı konularında bilgilerin verildiği derstir.

Mesleki Gelişim Dersi Modülleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Temel Döküm Teknolojileri Modülleri(Güncel)

Temel Döküm Teknolojileri Modülleri TEMEL DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ Dökümcülülüğü tanıtma, dökümcülükte kullanılan araç ve gereçler, temel kalıplama metotları, yolluk sistemleri, maça kumları ve maça yapımı, pota ocağı, alüminyum alaşımlar, dökülen işleri elle ve makine ile temizleme yöntemleri konularının verildiği derstir.