Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı; iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla çizme, iç mekân ve mobilya elemanlarının üretimini yapma, mobilya süslemelerinden oyma, tornalama ve kakma yapma, mobilya iskeleti ve döşemesi yapma, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır.

Meteoroloji Alanı Modülleri

METEOROLOJİ Aynı atmosfer içinde yer alan ülkemizin de uluslararası teknolojik gelişme ve iş birliğinden uzak kalması düşünülemez. Meteoroloji, dünya standartlarına uygun teknik donanım ve yabancı dil bilgisine sahip, meteorolojik gözlem ve ölçüm yapma, kayıt tutma, kodlama yapma, verileri işleme, gözlem raporlarını iletme, hava analizi ve tahmin yapma, tahminleri ve ürünleri iletme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim …

Continue reading ‘Meteoroloji Alanı Modülleri’ »

Labratuar Hizmetleri Alanı Tanımı

LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvar Hizmetleri alanı, tarım ürünlerinin üretiminde verim ve kalite artışı, güvenli ürün elde edilmesi ve hayvan sağlığına yönelik laboratuvar çalışmaları yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Tanımı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlarla her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler …

Continue reading ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Tanımı’ »

Hayvan Sağlığı Tanımı

HAYVAN SAĞLIĞI Hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılarak sağlıklı ürün elde edilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda veteriner hekime yardımcı olunması ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen meslek elemanı yetiştiren alandır.

Harita ve Tapu Kadastro Alanı Tanıtımı

HARİTA-TAPU-KADASTRO Harita-Tapu-Kadastro alanı; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma, tapu siciline konu olan her türlü işlemi yapma, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Giyim Üretim Teknolojileri Tanıtımı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Giyim Üretim Teknolojisi alanı; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim ve Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarımı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.