Yem Bilgisi ve Teknolojisi Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Yem Bilgisi ve Teknolojisi Dersi Megep Modülleri YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİYem bilgisi ve teknolojisi dersi, işletmenin ihtiyacı olan yem miktarlarını tespit etmek, tespite göre yemleri temin ederek depolamak ve hayvanlara rasyon hazırlamak ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bıldırcın Ve Keklik Yetiştiriciliği Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Bıldırcın Ve Keklik Yetiştiriciliği Dersi Megep Modülleri BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİBıldırcın ve keklik yetiştiriciliği dersi, bıldırcın/keklik civciv kafeslerini hazırlamak, yetiştirmek, anaç bıldırcın/keklik kafeslerini hazırlamak, beslemekve yetiştirmek ile ilgili konuların verildiği derstir.

Hayvanlarda Üreme Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Hayvanlarda Üreme Dersi Megep Modülleri HAYVANLARDA ÜREMEHayvanlarda üreme dersi, hayvanlarda üremenin temeli olan kavramları tanıtarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tohumlama ve normal doğuma yardımcı olma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Yem Bitkileri Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Yem Bitkileri Dersi Megep Modülleri YEM BİTKİLERİYem bitkileri dersi,  hayvancılıkta kullanılan silajın yapım teknikleri, yem bitkilerinin ekim, bakım, hasat, depolama ve çayır meraların tesisi ve ıslahı ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Hayvanların Zapturapt ve Ölçümü Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Hayvanların Zapturapt ve Ölçümü Dersi Megep Modülleri HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜHayvanların zapturapt ve ölçümü dersi, işletmede bulunan hayvanların zapturapt altına alınması ve hayvanların çeşitli vücut kısımlarının ölçümünü almakile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği Megep Modülleri(Güncel)

Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği Megep Modülleri YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİYumurtacı tavuk yetiştiriciliği dersi, yumurtacı civcivlerin, yarkaların ve tavukların yetiştirilmesi, beslenmesi; gaga ve kanat bakımları yapmakile ilgili konuların verildiği derstir.

Hijyen ve Sanitasyon Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Hijyen ve Sanitasyon Dersi Megep Modülleri HİJYEN VE SANİTASYONHijyen ve sanitasyon dersi, işletmede çalışanlara bireysel hijyen kurallarının, barınak ve çevre temizliği, barınak ve çevre dezenfeksiyonu ve işletmede biyogüvenlik önlemlerin alınmasıyla ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Çiftlik Hayvanlarının Anatomi ve Fizyolojisi Megep Modülleri(Güncel)

Çiftlik Hayvanlarının Anatomi ve Fizyolojisi Megep Modülleri ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİÇiftlik hayvanlarının anatomi ve fizyolojisi dersi, çiftlik hayvanlarının temel yapıları, organ, doku ve sistemleri ile ilgili konuların verildiği derstir.

Deve Kuşu Yetiştiriciliği Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Deve Kuşu Yetiştiriciliği Dersi Megep Modülleri DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİDeve kuşu yetiştiriciliği dersi, deve kuşu civcivi elde etmek, civcivleri büyütmek, deve kuşu yetiştirmek ve beslemek ile ilgili konuların verildiği derstir.