Bilgisayarda Ofis Programları Modülleri (Güncel)

Bilgisayarda Ofis Programları Modülleri BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARIBilgisayarda kelime işlem, elektronik tablo ve sunu yaratma, yazılım programları ve internet kullanımı konusunda bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Dersi Megep Modülleri

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Dersi Megep Modülleri HASTA VE YAŞLI PSİKOLOJİPsikolojinin temel kavramları ve insan psikolojisi, kişilik oluşumu, ruh sağlığı, davranış bozuklukları ve ruh sağlığını koruma yöntemleri, hasta psikolojisi, yaşlı psikolojisi ve engelli psikolojisi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Meslege Hazırlık Dersi Megep Modülleri

Meslege Hazırlık Dersi Megep Modülleri MESLEĞE HAZIRLIKHasta , yaşlı engelli bakım elemanı meslek bilgisi ve etiği, hukuk ve sosyal güvenlik sistemi, kişisel bakım, iş için hazırlık ve sanitasyon  ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Mesleki Gelişim Dersi Megep Modulleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.