İletişim Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İletişim Dersi Megep Modülleri İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz Modül Kodu Modül Adı 90KG00010 Beden Dili 90KG00013 İletişim Süreci ve Türleri Not : Bu ders güncel modül listesinde gözükmemektedir. Dersin adı değişmiş başka dersle birleştirilmiş veya kaldırılmış olabilir. Dersin modülleri …

Continue reading ‘İletişim Dersi Megep Modülleri (Güncel)’ »

Akitli-Akitsiz İşlemler Dersi Modülleri (Güncel)

Akitli-Akitsiz İşlemler Dersi Modülleri AKİTLİ-AKİTSİZ İŞLEMLER,Resmî senet – tescil istem belgesi, rehin ve terkin, teknik tapu işlemleri, mülkiyeti nakleden işlemler, mülkiyet şerhi, kat mülkiyeti işlemleri, irtifak hakları ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Kadastro Hukuksal İşlemleri Dersi Modülleri (Güncel)

Kadastro Hukuksal İşlemleri Dersi Modülleri KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİTaşınmaz malların hukuki durumlarını tespit edebilme ve kadastro yenileme çalışması yapabilme ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Yer Kontrol Noktaları Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Yer Kontrol Noktaları Dersi Megep Modülleri İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz   Not: Yeni Modüllerde bu ders gözükmüyor Yer Kontrol Noktaları Dersi Megep Modülleri Modül Kodu Modül Adı 581MSP082 GPS (Global projection system) 581MSP081 Nokta Konumları

Teknik Çizimler Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Teknik Çizimler Dersi Megep Modülleri İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz   Not: Yeni Modüllerde bu ders gözükmüyor Modül Kodu Modül Adı 520TC0004 Geometrik Çizimler 580TC0001 İz Düşüm

Medeni Hukuk Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Medeni Hukuk Dersi Megep Modülleri MEDENİ HUKUKHukuk kavramı ve toplum düzeni, hak ve hakların türleri, hukukun kaynakları ve dalları, Medeni Kanun’un başlangıç hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku, ayni haklar, zilyetlik, mülkiyet hakkı, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, menkul mülkiyeti, sınırlı ayni haklar ve rehin hakkı ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri YOL UYGULAMALARIİstikşaf (araştırma), etüt paftası üzerinde güzergâh araştırması, aplikasyon, nivelman, kesit çizimi, alan hesabı, hacim hesabı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bilgisayarlı Harita Çizimi Dersi Modülleri (Güncel)

Bilgisayarlı Harita Çizimi Dersi Modülleri BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİBilgisayarlı harita çizimi dersi, harita çiziminin bilgisayarda mesleki paket programlar kullanarak çiziminin öğretildiği birderstir.

Arazi Ölçme Ve Hesapları Dersi Modülleri (Güncel)

Arazi Ölçme Ve Hesapları Dersi Modülleri ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARIArazi ölçme ve hesapları dersi, arazi hazırlıkları, nokta konumları, GPS, detay ölçmeleri, poligon hesapları, zemine uygulama ve yükseklik ölçme ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

İdare Hukuku Dersi Megep Modülleri (Güncel)

İdare Hukuku Dersi Megep Modülleri İDARE HUKUKUMerkezî ve mahallî idareler, yerinden yönetim kuruluşları, idari işlemler, kamu hizmeti, kamu görevlileri, kamu malları ve idarenin sorumluluğu ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Borçlar Ve Ticaret Hukuku Dersi Modülleri(Güncel)

Borçlar Ve Ticaret Hukuku Dersi Modülleri BORÇLAR VE TİCARET HUKUKUBorcu meydana getiren unsurları incelemek, borcu doğuran sebepleri incelemek, borcu doğuran sözleşmeler yapmak, borç ilişkisinde özel durumlarla ilgili işlemler yapmak,  borç ilişkisini sonlandırmak ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Medeni Usul Ve İcra Hukuku Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Medeni Usul Ve İcra Hukuku Dersi Megep Modülleri MEDENİ USUL VE İCRA HUKUKUMedeni usul uygulama alanı, yargılamaya ilişkin esaslar ile İcra Hukuku, icra ve iflas takipleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.