Temel Tasarım (Sanat Eğitimi) Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Temel Tasarım (Sanat Eğitimi) Dersi Megep Modülleri TEMEL TASARIMNokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, tasarı ilkeleri, doku, renk ve strüktür ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Reklamcılıkta Yaratıcı Faaliyetler Modülleri (Güncel)

Reklamcılıkta Yaratıcı Faaliyetler Modülleri REKLAMCILIKTA YARATICI FAALİYETLERReklamda yazılı ve görsel basına yönelik yaratıcı çalışmaların takibi ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Araştırma Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Araştırma Dersi Megep Modülleri ARAŞTIRMAVeri toplama yöntemleri, soru formu hazırlama, istatistiki verilerden yararlanarak araştırma yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Müşteri İlişkileri Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Müşteri İlişkileri Dersi Megep Modülleri MÜŞTERİ İLİŞKİLERİMüşteri özellikleri, müşteri ile sağlıklı iletişim, müşteri memnuniyeti, satış ve iş planı ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Kişisel Hazırlık Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Kişisel Hazırlık Dersi Megep Modülleri KİŞİSEL HAZIRLIKKişisel bakım, makyaj ve saç yapma, sağlıklı beslenme, sağlıklı diyet yapma, protokol ve görgü kuralları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bilgisayarda Fotoğraf İşleme Dersi Modülleri (Güncel)

Bilgisayarda Fotoğraf İşleme Dersi Modülleri BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME   Bilgisayara fotoğraf aktarma, fotoğrafın temel ayarlarını yapma ve istenilen formata dönüştürme, çalışılacak alanları seçme, katmanlar oluşturma, boyama, desen oluşturma, resimleri boyutlandırma, yazıcıdan baskısını alma ve belirli bir düzenle arşivleme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Fuar Organizasyonu Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Fuar Organizasyonu Dersi Megep Modülleri FUAR ORGANİZASYONUFuarcılık, organizatör firma fuar hizmetleri; fuarın pazarlama ve satışı; katılımcı firmanın fuar öncesi, fuarda ve sonrası çalışmaları; fuar etkinlikleri; yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Haber Toplama Ve Yazma Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Haber Toplama Ve Yazma Dersi Megep Modülleri HABER TOPLAMA VE YAZMAHaberin temel nitelikleri, basın kuruluşlarında gündem takibi ve organizasyonu, haber izleme ve toplama yöntemleri, haber dilinin özellikleri ve haber yazma ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.