Özürlülerin Memurluğa Alınımı Ve Sınavlar Yönetmeliği

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu KararıResmî Gazete Ek ve Değişiklikler:1)13/2/2006-2006/10129B.K.K.14.3.2006/26108RG2)8/1/2010-2010/91B.K.K.27.2.2010/27506RG3)9/8/2010-2010/811B.K.K.3.9.2010/27691RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar