Teknik Ve Meslek Resim Dersi Kitabı Satışı Uygun Fiyat

 TEKNİK ve MESLEK RESİM DERS KİTABI  Üretim ve hizmet sektörlerinde görev alan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimin temeli olan, “Teknik ve Meslek Resim” bilgilerini, görev alanları içerisinde kullanmaktadırlar.Okullarımızda verilen mesleki bilgiler, teknik çalışma içerisinde vazgeçilmezdir.Bu anlayışla; Teknik ve Meslek Resim kitabını, derslerimizde karşılaştığımız sorunları ve değişen eğitim sistemimizi dikkate alarak yeniden düzenledim. Kitabım; ders saatini dikkate alarak, açıklamalı …

Continue reading ‘Teknik Ve Meslek Resim Dersi Kitabı Satışı Uygun Fiyat’ »

MEB Modul Basımı

MEB Modul Basımı 2011-2012 Eğitim öğretim yılında bazı moduller MEB tarafından basılarak ihtiyaca göre okullara gönderilecektir. Lütfen ilgili Genel müdürlüklerin sayfalarını ziyaret ediniz. Kız teknik genel müdürlüğü ( Eski) konu ile ilgili aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır. bağlantıyı takip ederek güncel durum hakkında bilgi alabilirsiniz

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada, ALES’in 27 Kasım’da yapılacağı bildirildi. Yapılan Açıklamada, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 5538 sayılı kanunla eklenen ”Ek Madde 8” uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi,

Mesleki Gelişim Ders Modulleri

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Mesleki Eğitim Değerlendirme

Mesleki Öneriler  ( Mesleki Eğitim Değerlendirme, kendi açımdan) Mesleki anlamda bir öneri olarak öğrencilerin 10 ve 11. sınıfta haftada en az 4-5 saat işletmelere dönüşümlü olarak hocaları nezaretinde gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Böylece öğrenci öğrendiği konuların uygulamasını görerek pekiştirebilecektir.

Modül Değerlendirme Anket Formu

Mesleki ve Teknik Eğitimde Program ve Modül Değerlendirme Anket Formu hakkında   Okul müdürlerinin dikkatine; http://anket.meb.gov.tr/prgmodul adresinde yer alan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Program ve Modül Değerlendirme Anket Formunun” okul ve kurumunuzda görev yapmakta olan atölye ve meslek öğretmenlerince 01 Temmuz 2012 tarihine kadar doldurulmasının sağlanması gerektiği ilgi yazı ile bildirilmiştir. Doldurulan anketlerin http://anket.meb.gov.tr/prgmodultakipadresinden okul/kurum amirlerince takibinin yapılması …

Continue reading ‘Modül Değerlendirme Anket Formu’ »

Özürlülerin Memurluğa Alınımı Ve Sınavlar Yönetmeliği

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu KararıResmî Gazete Ek ve Değişiklikler:1)13/2/2006-2006/10129B.K.K.14.3.2006/26108RG2)8/1/2010-2010/91B.K.K.27.2.2010/27506RG3)9/8/2010-2010/811B.K.K.3.9.2010/27691RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Mikrodev Yerli Üretim PLC

Mikrodev Hakkında PLC ve Otomasyon alanında ENDA dan sonra bir dev daha yükseliyor. Firma 2009 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar sayesinde bu gün kendi yazılımına kendi PLC kontrolcüsüne sahip. Bizler de bu ürünü burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz.

Uluslararası Sekizinci Robot Yarışması 2014 Yarışma Uygulama Kılavuzu Hazırlama ve Okul Görev Belirleme Toplantısı Yapıldı.

Uluslararası Sekizinci Robot Yarışması 2014 Yarışma Uygulama Kılavuzu Hazırlama ve Okul Görev Belirleme Toplantısı Yapıldı. Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayınlanan habere göre; Uluslararası Sekizinci Robot Yarışması’nın; 2014 Yarışma Uygulama Kılavuzu Hazırlama ve Okul Görev Belirleme toplantısı 15-16-17 Ocak 2014 tarihlerinde Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde yapıldı.