İş sağlığı ve Güvenliği Megep Modülleri(Güncel)

İş sağlığı ve Güvenliği Megep Modülleri İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİGayrisıhhî müesseseler, iş yeri güvenliği ve iş sağlığı, meslek hastalıkları iş yeri sağlık birimi ve iş kazaları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Umuma Açık İşletmelerde Hijyen Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Umuma Açık İşletmelerde Hijyen Dersi Megep Modülleri KONUT, OKUL VE UMUMA AÇIK İŞLETMELERDE HİJYENKonut, okul ve eğlence, yüzme, barınma (otel, motel, pansiyon, yurt ve benzeri ) yerlerinin, hava meydanları ve limanlarının hijyenik yönden kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

İlkyardım Dersi Megep Modülleri(Güncel)

İlkyardım Dersi Megep Modülleri İLK YARDIMİlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği ve temel ilk yardım uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Su Güvenliği 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Su Güvenliği 2 Dersi Megep Modülleri SU GÜVENLİĞİ IIİçme ve kullanma sularından numune alma, suların analiz parametreleri, içme ve kullanma suları ile ilgili işletmeler, kaplıca, kaynak ve doğal mineralli sular ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Katı Atıklar Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Katı Atıklar Dersi Megep Modülleri KATI ATIKLAREvsel ve kentsel atıklar, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, gübrelikler ve biyogaz üniteleri, mezarlıklar ölü defin ve nakli ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Haşere Ve Kemirgen Kontrolü Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Haşere Ve Kemirgen Kontrolü Dersi Megep Modülleri HAŞERE VE KEMİRGEN KONTROLÜKemiriciler, vektörler ve haşerelerle mücadele ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Sıvı Atıklar Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Sıvı Atıklar Dersi Megep Modülleri SIVI ATIKLARSıvı atıklardan numune alma, sıvı atıkların imhası, arıtım tesisleri, lağım inşası ve kanalizasyon olmayan yerlerde yapılacak tesislerle ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.