İşletmelerde Yazışma Teknikleri Beceri Eğitimi (Güncel)

İşletmelerde Yazışma Teknikleri Beceri Eğitimi İŞLETMELERDE YAZIŞMA TEKNİKLERİ BECERİ EĞİTİMİ Öğrencinin yazışma teknikleri dersine yönelik teorik bilgisini ve bu bilgilerini uygularken kullanacağı alan/dal derslerine ait modülleri sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyişine göre uygulamaya dönüştürdüğü derstir.

İşletmelerde Tıbbi Dökümantasyon Beceri Eğitimi (Güncel)

İşletmelerde Tıbbi Dökümantasyon Beceri Eğitimi İŞLETMELERDE TIBBİ DOKÜMANTASYON BECERİ EĞİTİMİ Öğrencinin tıbbi dokümantasyon dersine yönelik teorik bilgisini ve bu bilgilerini uygularken kullanacağı alan/dal derslerine ait modülleri sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyişine göre uygulamaya dönüştürdüğü derstir.

İşletmelerde Sekreterlik Hizmetleri Beceri Eğitimi (Güncel)

İşletmelerde Sekreterlik Hizmetleri Beceri Eğitimi İŞLETMELERDE TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİ BECERİ EĞİTİMİ Öğrencinin sekreterlik hizmetleri dersine yönelik teorik bilgisini ve bu bilgilerini uygularken kullanacağı alan/dal derslerine ait modülleri sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyişine göre uygulamaya dönüştürdüğü derstir.

İşletmelerde Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Beceri Eğitimi (Güncel)

İşletmelerde Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Beceri Eğitimi İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ İşletmelerde beceri eğitimi, okul atölye/laboratuvar ortamında işlenen derslerin işletmelerde gerçek ortamda pekiştirilmesi amacıyla yapılır. Sağlık hizmetleri sekreterliği tıbbi sekreterlik dalında “işletmelerde beceri eğitimi” derslerinin içeriği, mevzuata uygun olarak alan/dal derslerinin modüllerinden oluşturulmuştur. Alan/dal derslerin temel özellikleri gereği öğrencilerin teorik bilgilerini davranışa dönüştürebilmesi için sağlık kuruluşlarında …

Continue reading ‘İşletmelerde Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Beceri Eğitimi (Güncel)’ »

Klavye Kullanımı Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Klavye Kullanımı Dersi Megep Modülleri KLAVYE KULLANIMI Oturuş ve duruş tekniğine göre bilgisayarda F klavye ile on parmak hızlı ve etkin yazı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Güzel Konuşma Ve Diksiyon Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Güzel Konuşma Ve Diksiyon Dersi Megep Modülleri GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Türkçeyi etkili ve doğru konuşmakiçin diyaframı, sesleri ve beden dilini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri 1 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri 1 Dersi Megep Modülleri TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİ I Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki idari- mali ve teknik birimlerde “Tıbbi Sekreter”in görev ve sorumlulukları, büro malzemelerinin kullanımı, meslek etiği ve hasta kayıt işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Dersi Megep Modülleri SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısı, sağlık kurumlarının görevleri, devlet yönetim organları ve yönetim hukuku, kamu personel yönetimi ve sağlık hizmetlerini düzenleyen sağlık mevzuatı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Megep Modülleri BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI Kelime işlemci, elektronik tablolama, sunu hazırlama, veri tabanı ve basılı yayın hazırlama yazılımlarını etkin olarak kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.