Iletişim Dersi Megep Modulleri (Kaldırılmış)

Iletişim Dersi Megep Modulleri (Kaldırılmış) İLETİŞİM İletişim süreci ve türleri, sosyal hayatta ve iş hayatında iletişim konuları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Mesleki Gelişim Dersi Megep Modulleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ MESLEKİ GELİŞİM Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Meyvecilik (Bahçecilik) Megep Modulleri (Güncel)

Meyvecilik (Bahçecilik) Megep Modulleri MEYVECİLİK , Yumuşak ve sert çekirdekli, sert kabuklu, turunçgil ve üzümsü meyveleri yetiştirme ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Bitki Fizyolojisi Dersi Modulleri (Güncel)

Bitki Fizyolojisi Dersi Modulleri (Güncel) BİTKİ FİZYOLOJİSİ,  Bitkilerin su metabolizması, organik madde faaliyeti ve bitkilerde büyüme gelişme konuları ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Genel Bahçecilik Dersi Modülleri (Güncel)

Genel Bahçecilik Dersi Modülleri (Güncel) GENEL BAHÇECİLİK, Dış mekân bitkileri, iç mekân bitkileri, kesme çiçekler, meyvecilik, sebzecilik, peyzaj ve çiçekçilik ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

Dış Mekan Bitkileri Dersi Modulleri (Güncel)

DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ Açık ve kapalı tohumlu bitkilerin sınıflandırılması, açık ve kapalı tohumlu bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Çoğaltım Teknikleri Dersi Modulleri (Güncel)

Çoğaltım Teknikleri Dersi Modulleri (Güncel) ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ, Tohum, spor, çelik, aşı, daldırma, ayırma ve bölmeyle üretim ile ilgili konuların verildiği derstir.

Çiçek Düzenleme Dersi Modulleri(Güncel)

 Çiçek Düzenleme Dersi Modulleri ÇİÇEK DÜZENLEME,  İç mekân ve kesme çiçek bitkileri, çiçekçilik organizasyonu, çiçek düzenlemeleri, hareketli-sabit mekânlar ve açık-kapalı alan düzenlemeleri ve ikebana ile ilgili konuların verildiği derstir.

Hastalık ve Zararlılar Dersi Modülleri (Güncel)

Hastalık ve Zararlılar Dersi Modülleri HASTALIK VE ZARARLILAR , Bitki hastalıkları, bitki zararlılarıyla mücadele yöntemleri ile ilgili konuların verildiği derstir.