Hastalıklar Ve Farmakoloji Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Hastalıklar Ve Farmakoloji Dersi Megep Modülleri HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ, Hastalıklar ve ilaçlarla ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Anestezi Özel Bakım Ve Uygulama 1 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anestezi Özel Bakım Ve  Uygulama I Dersi Megep Modülleri ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA I, Meslek etiği gereklerine uyma, hasta pozisyonları, vital bulguları alma, formlar, enfeksiyon hastalıklarından korunma, ilaç uygulamaları, intravenöz sıvı infüzyonu ve kan alma, ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Anestezi 3 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anestezi 3 Dersi Megep Modülleri ANESTEZİ III, Genel anestezi uygulama, anestezinin idamesini sağlama, genel anesteziyi sonlandırma, anestezi komplikasyonları, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, kardiyopulmoner resüsitasyon, ve bloklarda anestezi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Anatomi Ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anatomi Ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri ANATOMİ VE FİZYOLOJİ  Vücudun temel yapısı ile vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (11. Sınıf) (Güncel)

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (11. Sınıf) İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ I , Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler İş Kıyafeti İş kıyafeti giymek

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (12. Sınıf) (Güncel)

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (12. Sınıf) İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ II Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler İş Kıyafeti İş kıyafeti giymek

Anestezi 1 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anestezi 1 Dersi Megep Modülleri ANESTEZİ I , İş kıyafeti, iş ortamında uyulması gereken aseptik teknikler, anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanların tanıtılması ve anestezi uygulanan ortamlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

İşletmelerde Anestezi Özel Bakım ve Uygulama Beceri Eğitimi Megep Modülleri (12. Sınıf) (Güncel)

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (12. Sınıf) İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ II Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Sağlık Meslekleri Etiği Meslek etiğine uymak Pozisyonlar Hastaya pozisyon vermek Vital Bulgular Vital bulguları manuel olarak almak

İşletmelerde Anestezi Özel Bakım ve Uygulama Beceri Eğitimi Megep Modülleri (11. Sınıf) (Güncel)

İşletmelerde Anestezi Beceri Eğitimi Megep Modülleri (11. Sınıf) İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ I Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Sağlık Meslekleri Etiği Meslek etiğine uymak