Beslenme Dersi Megep Modulleri (Güncel)

Beslenme Dersi Megep Modulleri (ÇOCUK BESLENMESİ eski adı)Bebek beslenmesi, okulöncesi çocuk beslenmesi, okul çağı çocuk beslenmesi ve ergen beslenmesi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

.Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Tanımı Gerekçesi (Güncel)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı; kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, sosyal hizmetler kurumları, ilgili bakanlıkların ilgili birimleri, otel, tatil köyü, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları, rehabilitasyon merkezleri, temizlik şirketleri, tüketim malları üreten firmalar, hipermarketler, belediyeler, geri dönüşüm tesisleri vb. yerlerde istihdam edilmek üzere ve bu kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına …

Continue reading ‘.Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Tanımı Gerekçesi (Güncel)’ »

Ürün İade Hizmetleri Dersi Megep Modulleri (Güncel)

Ürün İade Hizmetleri Dersi Megep Modulleri Müşteri şikâyetleri ürün iade ve tüketici sorunları hakem heyeti ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Iletişim Yöntem Ve Teknikleri Dersi Megep Modulleri (Güncel)

 İLETİŞİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İletişim yöntem ve teknikleri, etkin, sağlıklı, grup ve örgüt iletişimi, beden dili ve iletişim engelleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Gürültü ve Radyasyon Kirliliği Dersi Megep Modulleri

Gürültü ve Radyasyon Kirliliği Dersi Megep Modulleri Gürültü kaynakları, gürültünün etkileri ve gürültü ölçümü, radyasyondan korunma  ve radyasyon ölçümü ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Dersi Megep Modulleri (Güncel)

 ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA Uyuşturucu maddeler, tütün ve sigara bağımlılığı, alkol ve alkol bağımlılığı ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.

.Aile Ve Tüketici Bilimleri Alanı Öğretim Programı (Güncel)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANIN  ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR   SEKTÖR :ÇEVRE, TÜKETİM, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER  ALAN :AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANIN TANIMI   Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Tüketici Davranışları Dersi Megep Modulleri

Tüketici Davranışları Dersi Megep Modulleri Satın alma ilkeleri, satın alma, tüketici karar süreci, tüketici tipleri, tüketici davranış modelleri, özel tüketici grupları, tüketicinin korunması, tüketici hakları ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Servis Dersi Megep Modulleri (Kaldırılmış)

 SERVİS DERSİ MEGEP MODULLERİServise ön hazırlık, masa üstü servis takımları, masa örtüleri ve peçeteler, kuver açma, taşıma ve boş toplama, bulaşık yıkama ve çöp atma, yiyecek içecek hizmetlerinde HACCP ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Geri Dönüşümlü Ambalajlar Dersi Megep Modulleri (Güncel)

Geri Dönüşümlü Ambalajlar Dersi Megep Modulleri Geri dönüşüm, cam ambalaj, kâğıt ambalaj, metal ambalaj, plastik ambalaj atıklarının değerlendirme süreci Geri dönüşüm, cam ambalaj, kâğıt ambalaj, metal ambalaj, plastik ambalaj atıklarının değerlendirme süreciile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiğiderstir.

Sosyal Kurumlarda Çocuk Hizmetleri Dersi Megep Modulleri (Kaldırılmış)

SOSYAL KURUMLARDA ÇOCUK HİZMETLERİ      Çocukların gelişim özellikleri, sosyal vaka verileri, çocukların temel ihtiyaçları, çocuk mevzuatı, verimli ders çalışma yöntemleri, kurum ve kuruluşlarda işlemler ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir.