Proses Kontrol Dersi Megep Modülleri

Proses Kontrol Dersi Megep Modülleri

PROSES KONTROL
Öğrenciye reçete hazırlama, proses kontrol enstrümanları, proseste akış ve seviye, katıları taşıma, numune alma, ürün taşıma araçları, su arıtma, proses suyu ve kontrolü ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.  Bu derste öğrenciye reçete hazırlayabilme; proses kontrol enstrümanlarının basınç, sıcaklık, akış ve seviye kontrolünü yapabilme; numune alabilme; katıları taşıyabilme; transpalet ve gezervinç yardımı ile ürünleri nakledebilme; proses suyu arıtabilme; proses suyunu üretime hazırlayabilme ve proses suyunu üretimde kullanabilme yeterliklerini kazandırmakamaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Reçete Hazırlama  40/32 Reçete hazırlamak
Proseste Basınç ve Sıcaklık 40/32 Proseste basınç ve sıcaklık kontrolü yapmak
Proseste Akış ve Seviye 40/32 Proseste akış ve seviye kontrolü yapmak
Katıları Taşıma 40/32 Katıları taşımak
Numune Alma 40/32 Numune almak
Ürün Taşıma Araçları 40/32 Transpalet ve gezervinç yardımı ile ürünleri nakletmek
Su Arıtma 40/16 Proses suyu arıtmak
Proses Suyu Kontrol 40/24 Proses suyunu üretime hazırlamak
Proses Suyu 40/16 Proses suyunu üretimde kullanmak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
524 Katıları Taşıma Hazır / İndir
524 Numune Alma Hazır / İndir
524 Proses Suyu Hazır / İndir
524 Proses Suyu Kontrol Hazır / İndir
524 Proseste Akış Ve Seviye Hazır / İndir
524 Proseste Basınç Ve Sıcaklık Hazırlanıyor
524 Reçete Hazırlama Hazır / İndir
524 Su Arıtma Hazır / İndir
524 Ürün Taşıma Araçları Hazır / İndir