Yapı Elektrik Ve Kuvvet Tesisleri Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Yapı Elektrik Ve Kuvvet Tesisleri Dersi Megep Modülleri

YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ Bu ders yapı elektrik tesisatları, topraklama sistemleri ve kuvvet tesisatları ile ilgili konuların verildiğiderstir. Bu derste öğrenciye yapı elektrik ve kuvvet tesisat elemanlarını yönetmeliklere uygun olarak devrelerde kullanma ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Bina Enerji Giriş Sistemleri 40/24 Bina enerji girişini yapmak
Dağıtım Tabloları 40/32 Dağıtım tabloları montaj ve bağlantılarını yapmak
İç Aydınlatma Tesisatları 40/32 İç aydınlatma tesisat montaj ve bağlantılarını yapmak
Priz Tesisatları 40/24 Priz tesisatı bağlantılarını yapmak
Dış Aydınlatma Tesisatları 40/32 Dış aydınlatma tesisatlarını yapmak
Topraklama ve Paratoner Tesisi 40/32 Topraklama ve paratoner tesis montaj ve bağlantılarını yapmak
Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri 40/32 Kuvvet tesisatı döşememek
Kuvvet Tesislerinde Motor ve Şalter Bağlantıları 40/32 Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak
Endüstriyel Aydınlatma Tesisatları 40 /24 Endüstriyel aydınlatma tesis ve bağlantılarını yapmak
Yapı ve Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımı 40 /16 Yapı ve kuvvet tesisi bakım ve onarımını yapmak

 

Yapı Elektrik Ve Kuvvet Tesisleri Dersi Megep Modülleri

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET KoduModül AdıModül Durum
522Bina Enerji Giriş SistemleriHazır / İndir
522Dağıtım TablolarıHazır / İndir
522Dış Aydınlatma TesisatlarıHazır / İndir
522Endüstriyel Aydınlatma TesisatlarıHazır / İndir
522İç Aydınlatma TesisatlarıHazır / İndir
522Kuvvet Tesisatı Döşeme YöntemleriHazır / İndir
522Kuvvet Tesislerinde Motor Ve Şalter BağlantılarıHazır / İndir
522Priz TesisatlarıHazır / İndir
522Topraklama Ve Paratoner TesisiHazır / İndir
522Yapı Ve Kuvvet Tesisatı Bakım OnarımıHazır / İndir

YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ DERSİ
MODUL ADI
BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ
DAĞITIM TABLOLARI
İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI
PRİZ TESİSATLARI
DIŞ AYDINLATMA TESİSATLARI
TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ
KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ
KUVVET TESİSLERİNDE MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI
ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA TESİSATLARI
YAPI VE KUVVET TESİSATI BAKIM ONARIMI

DERSİN AMACI
Bu ders ile öğrenciye; yapı elektrik ve kuvvet tesisat elemanlarını, yönetmeliklere uygun olarak devrelerde kullanma ve bakım onarımını yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN TANIMI
Bu ders; yapı elektrik tesisatları, topraklama sistemleri ve kuvvet tesisatları ile ilgili bilgi konularının verildiği derstir.
DERSİNÖN KOŞULLARI
Bu dersin ön koşulu yoktur.
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenci, bu dersin sonunda;
1. Bina enerji girişini yapmak
2. Dağıtım tabloları montaj ve bağlantılarını yapmak
3. İç aydınlatma tesisat montaj ve bağlantılarını yapmak
4. Priz tesisatı bağlantılarını yapmak
5. Dış aydınlatma tesisatlarını yapmak
6. Topraklama ve paratoner tesis montaj ve bağlantılarını yapmak
7. Kuvvet tesisatı döşemek
8. Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak
9. Endüstriyel aydınlatma tesis ve bağlantılarını yapmak
10. Yapı kuvvet tesis bakım onarımını yapmak
yeterliklerini kazanacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Havai Hat İle Enerji Girişi
2. Yer Altı Hattı İle Enerji Girişi
3. Şantiye Tablosu
4. Sayaç Tablosu
5. Kat Dağıtım Tablosu
6. İç Aydınlatma
7. Merdiven Aydınlatma
8. Dekoratif Aydınlatma
9. Fluoresant Lamba
10. Nemli Yer Tesisatı
11. Priz Tesisatı
12. Seyyar Kablo Bağlantıları
13. Nemli Yer Priz Tesisatı
14. Elektrikli Cihaz Bağlantıları
15. Yol Aydınlatması
16. Park Bahçe Aydınlatması
17. Saha Aydınlatması
18. Pano Ve Reklam Aydınlatması
19. Havuz Aydınlatması
20. Temel Topraklaması
21. Bina İçi Topraklaması
22. Tablo  Topraklaması
23. Topraklama Ve Yalıtkanlık  Direncini Ölçme
24. Paratoner Tesisatı
25. Duvar Üzerine Montaj
26. Tavan Üzerine Montaj
27. Beton Kanal İle Montaj
28. Busbar Kanal İle Montaj
29. Asenkron Motorlar Ve Şalterler
30. Endüstriyel Fiş, Priz Ve Panolar
31. Malzeme Seçimi
32. Atelye İç Aydınlatması
33. Atelye Dış Aydınlatması
34. Aydınlatma Tesisatı Bakım Onarımı
35. Priz Tesisatı Bakım Onarımı
36. Yeraltı Kabloları Bakım Onarımı
37. Kuvvet Tesisi Bakım Onarımı
konularını içermektedir