Televizyon Dersi Megep Modülleri(Güncel)

Televizyon Dersi Megep Modülleri

TELEVİZYON Bu ders televizyonu oluşturan katlar, görevleri; meydana gelen arızaları tespit etme ve giderme; yerel anten tesisatları, uydu anten tesisatları, anten tesisatı arızaları, uydu alıcısı arızaları; uydu alıcısı yazılımlarını tanıma, arızalarını tespit etme ve giderme ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir. Bu derste öğrenciye televizyon sistemi; besleme katı, tuner-ara frekans katı, renk katı, sistem kontrol katı, yatay katı, düşey katı, ses katı, katot ışınlı tüpü, bu katlarda oluşan arızaları tespit etme ve giderme; yerel anten tesisatları, uydu anten tesisatları, anten tesisatı arızaları, uydu alıcısı arızaları; uydu alıcısı yazılımlarını tanıma, arızalarını tespit etme ve giderme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Televizyon Sistemi 40/24 Televizyonun onarım öncesi kontrollerini yapmak
Besleme Katı 40/24 Televizyonda besleme katı arızasını gidermek
Tuner-Ara Frekans Katı 40/16 Televizyonda tuner ara frekans katı arızasını gidermek
TV Renk ve Sistem Kontrol Katı 40 /24 Televizyonda renk ve sistem katı arızasını gidermek
TV Yatay ve Düşey Katı 40/24 Televizyonda dikey ve yatay kat arızalarını gidermek
TV Çıkış Katı 40/24 Televizyonda çıkış katı arızalarını gidermek
TV’de Arıza Tespiti 40/24 Televizyonda arıza arama tekniklerini uygulamak
Yerel Anten Tesisatları 40/24 Yerel anten tesisatı kurmak
Tek Aboneli Uydu Anten Tesisatları 40/24 Tek aboneli uydu anten tesisatı yapmak
Müşterek Uydu Anten Tesisatı 40/24 Müşterek uydu anten tesisatı yapmak
Anten Tesisatı Arızaları 40/16 Anten sistemlerinde kablo arızası gidermek
Uydu Alıcısı Arızaları 40/16 Uydu alıcı arızalarını gidermek
Uydu Alıcısı Yazılımları 40/16 Uydu alıcısı program güncellemesi ve yedeklemesi yapmak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET KoduModül AdıModül Durum
523Anten Tesisatı ArızalarıYazılmayacak
523Besleme KatıHazır / İndir
523Müşterek Uydu Anten TesisatıHazır / İndir
523Tek Aboneli Uydu Anten TesisatlarıHazır / İndir
523Televizyon SistemiHazır / İndir
523Tuner-ara Frekans KatıHazır / İndir
523Tv Çıkış KatıYazılmayacak
523Tv de Arıza TespitiHazır / İndir
523Tv Renk Ve Sistem Kontrol KatıHazır / İndir
523Tv Yatay Ve Düşey KatıYazılmayacak
523Uydu Alıcısı ArızalarıHazır / İndir
523Uydu Alıcısı YazılımlarıHazır / İndir
522Yerel Anten TesisatlarıYazılmayacak

TELEVİZYON DERSİ
MODÜL ADI
1. TELEVİZYON SİSTEMİ
2. BESLEME KATI
3. TUNER-ARA FREKANS KATI
4. TV RENK VE SİSTEM KONTROL KATI
5. TV YATAY VE DÜŞEY KATI
6. TV ÇIKIŞ KATI
7. TV’DE ARIZA TESPİTİ
8. YEREL ANTEN TESİSATLARI
9. TEK ABONELİ UYDU ANTEN TESİSATLARI
10. MÜŞTEREK UYDU ANTEN TESİSATI
11. ANTEN TESİSATI ARIZALARI
12. UYDU ALICISI ARIZALARI
13. UYDU ALICISI YAZILIMLARI
DERSİN AMACI
Bu ders ile öğrenciye televizyon sistemini, besleme katını, Tuner-ara frekans katını, renk katını, sistem kontrol katını, yatay katı, düşey katı, ses katını, katot ışınlı tüpü, bu katlarda oluşan arızaları tespit etme, tespit edilen arızaları giderme ve sistemli arıza arama ile yerel anten tesisatları, uydu anten tesisatları, anten tesisatı arızaları, uydu alıcısı arızaları,uydu alıcısı yazılımlarını tanıma, arızalarını tespit etme ve giderme yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN TANIMI
Televizyonu oluşturan katlar, görevleri, meydana gelen arızalar, tespit etme ve  giderme,yerel anten tesisatları, uydu anten tesisatları, anten tesisatı arızaları, uydu alıcısı arızaları,uydu alıcısı yazılımlarını tanıma, arızalarını tespit etme ve giderme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Alan ortak dersleri almış olmak
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenci, bu dersin sonunda;
1. Televizyonun onarım öncesi kontrollerini yapmak
2. Televizyonda besleme katı arızasını gidermek
3. Televizyonda tuner ara frekans katı arızasını gidermek
4. Televizyonda renk ve sistem katı arızasını gidermek
5. Televizyonda dikey ve yatay kat arızalarını gidermek
6. Televizyonda çıkış katı arızalarını gidermek
7. Televizyonda arıza arama tekniklerini uygulamak
8. Yerel anten tesisatı kurmak
9. Tek aboneli uydu anten tesisatı yapmak
10. Müşterek uydu anten tesisatı yapmak
11. Anten sistemlerinde kablo arızası gidermek
12. Uydu alıcı arızalarını gidermek
13. Uydu alıcısı program güncellemesi ve yedeklemesi yapmak
Yeterliklerini kazanacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Televizyon Yayın Prensibi
2. Harici Bağlantılar
3. Televizyonun Besleme Katının Yapısı
4. Besleme Katından Kaynaklanan Arızalar
5. Tuner-Ara Frekans Katı
6. Tuner-Ara Frekans Katından Kaynaklanan Arızalar
7. Renk Ve Renkli Televizyon Sistemleri
8. Sistem Kontrol ve Uzaktan Kumanda
9. Resim-Renk Ayarları Ve Renk Katı Arızaları
10. Sistem Kontrol Katından Kaynaklanan Arızalar
11. Televizyon Yatay Katı
12. Televizyon Düşey Katı
13. Pattern Jeneratörü
14. Yatay ve Düşey Kattan Kaynaklanan Arızalar
15. Ses Katının Yapısı ve Arızaları
16. Resim Tüpleri
17. Konvergens ve Resim Saflığı Ayarları
18. Resim Tüpünden Kaynaklanan Arızalar
19. Sistemli Arıza Arama
20. Devre Kontrolü
21. Keşif
22. Yerel Anten Sistemleri ve Bağlantıları
23. Müşterek Anten Sistemleri ve Bağlantıları
24. Çok Antenli Sistemler ve Tasarımları
25. Tek Aboneli Uydu Anten Sistemleri
26. Tek Aboneli Motorlu Uydu Anten Sistemleri
27. Müşterek Uydu Anten Sistemleri
28. Head-End Ünitesi
29. Yerel Anten Sistemindeki Kablo Ölçümleri
30. Uydu Anten Sistemindeki Kablo Ölçümleri
31. Hata Mesajları
32. Arızalı Elemanı Tespit Etme ve Onarma
33. Yazılım ve Versiyon Güncellemesi
34. Program Yedekleme
Konularını içermektedir.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONATIM
Ortam: Televizyon atölyesi-laboratuarı, anten sistemleri atölyesi, TV tamiri yapan yetkili servisler
Donanım: Ölçü aletleri, Osilaskop, Pattern jeneratörü, el aletleri, analog devre elemanları, lojik devre elemanları, lehimleme ekipmanları, izolasyon trafosu, güç kaynağı, elektronik malzeme katalogları, tepegöz, projeksiyon cihazı,  bilgisayar.