Pano Tasarım Ve Montajı Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Pano Tasarım Ve Montajı Dersi Megep Modülleri

PANO TASARIM VE MONTAJI Bu ders panonun montaja hazırlanması ve montajı, kumanda devre kontrol ve koruyucu elemanları, ölçüm ve kompanzasyon cihazları, baraların güç ve kumanda kablolarının montajı ve pano testleri ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir. Bu derste öğrenciye malzemeleri projeye ve standartlara uygun seçme ve panoya montajını yapma; cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarını ve panoların her türlü testlerini yapma ve yerine montajını yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Panoyu Montaja Hazırlama 40/24 Pano seçimi ve montaj hazırlığı yapmak
Otomatik Kumanda Devreleri 40/32 Asenkron motor kumanda devreleri kurmak
Pano Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı 40/24 Kanal ve ray montajı yapmak
Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar ve Montajı 40/24 Kontaktör röle ve koruyucu elemanların montajını yapmak
PLC ve Montajı 40/24 PLC montajı yapmak
Butonlar, Ölçüm Cihazları ve Montajı 40/32 Kumanda devre kontrol ve ölçüm cihazlarının montajını yapmak
Kompanzasyon Cihazları ve Montajı 40/32 Kompanzasyon cihazlarının montajını yapmak
Pano Bara Montajı 40/24 Bara montajı yapmak
Pano Kablo Montajı 40/24 Pano kablo montaj ve bağlantılarını yapmak
Pano Testleri 40/24 Cihaz ayarları yapmak ve panoyu test etmek
Panonun Yerine Montajı ve Kablo Bağlantıları 40/24 Panoyu yerine monte ederek bağlantılarını yapmak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET KoduModül AdıModül Durum
523Butonlar, Ölçüm Cihazları Ve MontajıHazır / İndir
523Kompanzasyon Cihazları Ve MontajıHazır / İndir
522Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar Ve MontajıHazır / İndir
523Otomatik Kumanda DevreleriHazır / İndir
522Pano Bara MontajıHazır / İndir
522Pano Kablo MontajıHazır / İndir
522Pano Malzeme Tespit Elemanları Ve MontajıHazır / İndir
522Pano TestleriHazır / İndir
522Panonun Yerine Montajı Ve Kablo BağlantılarıHazır / İndir
522Panoyu Montaja HazırlamaHazır / İndir
523Plc Ve MontajıHazır / İndir

PANO TASARIM VE MONTAJI
MODUL ADI
PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA
OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ
PANO MALZEME TESPİT ELEMANLARI VE MONTAJI
KONTAKTÖR, RÖLE, KORUYUCU ELEMANLAR VE MONTAJI
PLC VE MONTAJI
BUTONLAR, ÖLÇÜM CİHAZLARI VE MONTAJI
KOMPANZASYON CİHAZLARI VE MONTAJI
PANO BARA MONTAJI
PANO KABLO MONTAJI
PANO TESTLERİ
PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI  

DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye, malzemelerin projeye ve standartlara uygun seçme ve panoya montajını yapma, cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarını ve panoların her türlü testlerini yapma ve yerine montajını yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN TANIMI
Bu ders, panonun montaja hazırlanması ve montajı, kumanda devre kontrol ve koruyucu elemanları, ölçüm ve kompanzasyon cihazları, baraların güç ve kumanda kablolarının montajı ve pano testleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Dersin ön koşulu yoktur.
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenci,dersin sonunda;
1. Pano seçimi ve montaj hazırlığı yapmak
2. Asenkron Motor Kumanda Devreleri kurmak
3. Kanal ve ray montajı yapmak
4. Kontaktör role ve koruyucu elemanların montajını yapmak
5. PLC montajı yapmak
6. Kumanda devre kontrol ve ölçüm cihazlarının montajını yapmak
7. Kompanzasyon cihazlarının montajını yapmak
8. Bara montajı yapmak.
9. Pano kablo montaj ve bağlantılarını yapmak
10. Cihaz ayarları yapmak ve panoyu test etmek
11. Panoyu yerine monte ederek bağlantılarını yapmak
Yeterliklerini kazanacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Proje
2. Pano Seçimi ve Montaja Hazırlama
3. Asenkron Motorlar
4. Devre Şemaları
5. Devre Uygulamaları
6. Bağlantı Elemanları
7. Kablo Kanalları
8. Taşıyıcı Raylar    
9. Klemensler
10. Kontaktörler ve Röleler
11. Koruma Röleleri
12. Sigortalar
13. Yapılacak İşe Uygun PLC Seçme
14. PLC Cihazına Giriş ve Çıkış Elemanlarını Bağlama
15. PLC’li Kontrol Devrelerinin Çizimi
16. Şalterler
17. Kumanda Devre Kontrol Elemanları
18. Ölçü Aletleri
19. Kompanzasyon Sistemleri
20. Kompanzasyon Uygulamaları
21. Kombi Sayaçlar
22. Harmonikli Sistemlerde Kompanzasyon
23. Bara İşleme
24. Baraların Delinmesi
25. Baranın Yüzey Temizliği
26. Baranın Montajı
27. Mesnet İzolatörleri
28. Örtü Plakaları
29. Etiketleme
30. Kablolar
31. Kablo Hazırlama
32. Kablo Montajı
33. Cihaz Ayarları
34. İzolasyon Testi
35. Pano Çalışma Testi
36. Pano Aydınlatma
37. Pano Havalandırma
38. Panonun Yerine Montajı İçin Hazırlık
39. Panonun Yerine Sabitlenmesi
40. Panoya Gelen/Giden Bara ve Kablo Bağlantıları
41. Pano Topraklaması
42. Panonun Devreye Alınması ve Çalışma Raporu Hazırlama
konularını içermektedir