Mesleki Gelişim Dersi Modulleri

MESLEKİ GELİŞİM ORTAK ALAN DERSLERİ

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak  ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz.

Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği  ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, 
işe uyum sağlayabilmesi gibi temel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 
Mesleki gelişim dersinde öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlilikler
İletişim 40/8 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama 40/8 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
Girişimci Fikirler Üretme 40/8 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
Girişimci Fikri Geliştirme  40/8 Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak
İş Kurma ve Geliştirme 40/16 İşletme kurma ve geliştirmeyle ilgili faaliyetleri yürütmek
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/8 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
Çevre Koruma 40/8 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
Problem Çözme 40/8 Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

FOET KoduModül AdıModül Durum
 Bilgiye Ulaşma Ve Veri ToplamaHazır / İndir
850Çevre KorumaHazır / İndir
 Girişimci Fikirler ÜretmeHazır / İndir
 Girişimci Fikri GeliştirmeHazır / İndir
 İletişim (Mesleki Gelişim)Hazır / İndir
862İş Güvenliği Ve İşçi SağlığıHazır / İndir
 İş Kurma Ve GeliştirmeHazır / İndir
 Problem ÇözmeHazır / İndir

Sosyal Hayatta İletişim 40/16 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim 40/16 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Diksiyon 1 40/32 Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon 2 40/32 Türkçeyi doğru konuşmak

Kişisel Gelişim 40/16 Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Girişimcilik 40/24 İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Çevre Koruma 40/16 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Meslek Etiği 40/16 Meslek etiğinin gereklerine uymak İş 
Organizasyonu 40/16 İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

Araştırma Teknikleri 40/16 Temel düzeyde araştırma yapmak

Haftalık ders çizelgesinde bu ders için ayrılan süre, alanın özelliğine ve çevre koşullarına göre dersin altındaki modüllerden seçilerek uygulanır. Bu derste alınamayan modüller gerektiğinde dal derslerindeki modüller ile birlikte de alınabilir.