Iş Organizasyonu Dersi Megep Modulleri (Güncel)

İŞ ORGANİZASYONU

İş planının yapılması, büro düzenlemesinin yapılması ve problem çözme konuları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. İş organizasyonu dersinde öğrenciye, örgüt yapısına uygun iş akış şemasını hazırlama, işleri planlayıp takip etme, büroyu düzenli hâle getirme ve iş hayatında karşılaşılacak problemleri çözme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

İş Planı 40/32 İş planı yapmak

Büro Düzenleme 40/32 Büroyu çalışmaya uygun hale getirmek

Problem Çözme 40/24 Problem çözmek

İŞ ORGANİZASYONU DERSİ MODÜLLERİ

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
346 Büro Düzenleme Hazır / İndir
346 İş Planı Hazır / İndir
90K Problem Çözme Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye; örgüt yapısına uygun iş akış şemasını hazırlama, işleri hazırlayıp takip etme, büroyu düzenli hale getirme ve iş hayatında karşılaşılacak problemleri çözme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bu ders, iş planı yapma, büro düzenleme ve problem çözme konuları ile ilgili  bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
Dersin ön koşulu yoktur.
Öğrenciye, bu dersin sonunda;
1. İş planı yapmak
2. Büroyu çalışmaya uygun hale getirmek
3. Problem çözmek
Yeterlikleri kazandırılacaktır.
1. İş planı
2. İş akımı tekniği
3. Büro ve iş yerlerinde form ve form kullanma esasları
4. Bürolarda kullanılan gereçler
5. Bürolarda çalışma ortamı yerleşme düzeninin geliştirilmesi
6. Ergonomi bilgisi tanımı ve önemi
7. Problem
8. Problem çözme teknikleri
konularını içermektedir.
Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde demonstrasyon, anlatım, kişisel araştırma,  tarihi ve doğal mekanları gezmek vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.