Kimya Teknolojisi Modulleri (Güncel)

Modüllerin en son ve güncel hallerine buradan ulaşabilirsiniz
ANORGANİK KİMYA DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0144 Ametaller 1
524KI0145 Ametaller 2
524KI0146 Metaller 1
524KI0147 Metaller 2
ARITMA DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
542TGD674 Deri Atıkları
524KI0187 Kimyasal Atıklar
BİYOKİMYA  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0152 Bakteriler
524KI0156 Enzimler
524KI0151 Hücre ve Yapısı
524KI0154 Kan Analizleri
524KI0155 Karbonhidratlar
524KI0153 Proteinler
524KI0157 Vitaminler
BOYA KALİTE KONTROL  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0077 Boya Kusurları 1
524KI0078 Boya Kusurları 2
524KI0076 Kuru Boya Özellikleri
524KI0079 Ürün ve Atık Depolama
524KI0075 Yaş Boya Özellikleri
BOYA TEKNOLOJİSİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0060 Bağlayıcılar 1
524KI0061 Bağlayıcılar 2
524KI0057 Boya Solventleri
524KI0064 Boya Üretimi
524KI0065 Boyada Renk
524KI0056 Ham madde Depolama
524KI0062 Katkı Maddeleri
524KI0063 Model Ürün
524KI0059 Pigmentler
524KI0058 Yağlar ve Yağ Analizleri
BOYA UYGULAMALARI  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0072 Ahşap Yüzeyleri Boyama
524KI0070 Astarlama
524KI0066 Boyama Ekipmanları ve Teknikleri
524KI0069 Dolgu İşlemleri
524KI0085 Elektrostatik Toz Boya İçin Yüzey Hazırlama
524KI0087 Elektrostatik Toz Boyama
524KI0068 Koruyucu Uygulama
524KI0073 Metal Yüzeyleri Boyama
524KI0074 Plastik Yüzeyleri Boyama
524KI0071 Yapı Yüzeyleri Boyama
524KI0067 Yüzey Hazırlama İşlemleri
DERİ ANALİZLERİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0188 Kromlu Deride Yapılan Analizler
524KI0189 Mamul Deride Yapılan Analizler 1
524KI0190 Mamul Deride Yapılan Analizler 2
DERİ KİMYASALLARI DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0180 İnorganik Maddeler 1
524KI0181 İnorganik Maddeler 2
524KI0182 İnorganik Maddeler 3
524KI0183 Organik Maddeler 1
524KI0184 Organik Maddeler 2
524KI0185 Organik Maddeler 3
524KI0186 Organik Maddeler 4
DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
542TGD651 1. Kireçlik
542TGD660 Boyama
542TGD659 Dolgu Verme
542TGD652 Etleme
542TGD667 Finisaj 1
542TGD668 Finisaj 2
542TGD669 Finisaj 3
542TGD662 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 1
542TGD663 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 2
542TGD664 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 3
542TGD665 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 4
542TGD666 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 5
542TGD670 Finisaj Sonrası İşlemler 1
542TGD671 Finisaj Sonrası İşlemler 2
542TGD649 Islatma
542TGD648 Islatmaya Hazırlık
542TGD650 Kıl Giderme
542TGD653 Kireç Giderme, Sama, Yağ Alma
542TGD658 Nötralizasyon
542TGD654 Pikle
542TGD655 Tabaklama
542TGD656 Tabaklama Sonrası İşlemler 1
542TGD657 Tabaklama Sonrası İşlemler 2
542TGD661 Yağlama
ENSTRUMENTAL ANALİZ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0149 Elektrometrik Analizler
524KI0150 Kromotografik Analizler
524KI0148 Optik Analizler
HAM DERİ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
542TGD672 Büyükbaş Hayvan Derileri
542TGD673 Küçükbaş Hayvan Derileri
İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0215 İlaç Üretiminde Sterilizasyon
524KI0216 İlaçların Ambalajlanması
524KI0217 İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
524KI0218 Parenteral İlaçlar
524KI0219 Sıvı Preparatlar
524KI0220 Tablet Üretimi
524KI0221 Yarı Katı ve Katı İlaçlar

KÜRK TEKNOLOJİSİ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
542TGD545 Kürk İşleme 1
542TGD546 Kürk İşleme 2
542TGD335 Kürklük Deriler
LASTİK BAKIM VE ONARIMI DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
525MT0183 Araca Uygun Lastik Seçimi
525MT0184 Araç Lastiklerinin Sınıflandırılması
525MT0185 Araç Lastiklerinin Tamiratı 1
525MT0186 Araç Lastiklerinin Tamiratı 2
LASTİK MAKİNELERİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0091 Ham Lastik 1
524KI0092 Ham Lastik 2
524KI0094 Lastiğin Depolanması
524KI0089 Lastik Hamuru Oluşturma
524KI0090 Lastik Katmanlarını Oluşturma
524KI0093 Lastikte Son Kontrol
LASTİK TEKNOLOJİSİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0086 Çelik Kord
524KI0088 Kord Bezi
524KI0080 Lastik Hamuru Ham Maddeleri 1
524KI0081 Lastik Hamuru Ham Maddeleri 2
524KI0082 Lastik Hamuru Ham Maddeleri 3
524KI0083 Lastik Hamuru Ham Maddeleri 4
524KI0084 Lastik Hamuru Ham Maddeleri 5
MESLEKİ GELİŞİM  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
142EB0001 Araştırma Teknikleri
850CK0001 Çevre Koruma
90KG00004 Diksiyon 1
90KG00005 Diksiyon 2
345YIB001 Girişimcilik
862ISG001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
90KG00003 İş Hayatında İletişim
347CH0002 İş Organizasyonu
90KG00001 Kişisel Gelişim
224TF0001 Meslek Etiği
90KG00002 Sosyal Hayatta İletişim
NİCEL ANALİZ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0049 Asit- Baz Titrasyonları 1
524KI0050 Asit- Baz Titrasyonları 2
524KI0054 Çöktürme Titrasyonları
524KI0047 Gravimetrik Analiz 1
524KI0048 Gravimetrik Analiz 2
524KI0055 Kompleksleşme Titrasyonları
524KI0045 Nem, Kül Ve Elek Analizi
524KI0044 Numune Alma (Kimya)
524KI0051 Redoks Titrasyonları 1
524KI0052 Redoks Titrasyonları 2
524KI0053 Redoks Titrasyonları 3
524KI0046 Suda Sertlik Analizi
NİTEL ANALİZ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0039 Grup 1 Anyonları
524KI0034 Grup 1 Katyonları
524KI0040 Grup 2 Anyonları
524KI0035 Grup 2 Katyonları
524KI0041 Grup 3 Anyonları
524KI0036 Grup 3 Katyonları
524KI0042 Grup 4 Anyonları
524KI0037 Grup 4 Katyonları
524KI0043 Grup 5 Anyonları
524KI0038 Grup 5 Katyonları
NUMUNE VE KONTROLÜ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0174 Analiz Sonuçlarını Değerlendirme
524KI0175 Fiziksel Kontroller 1
524KI0176 Fiziksel Kontroller 2
524KI0044 Numune Alma (Kimya)
ORGANİK BİLEŞİKLER DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0159 Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 1
524KI0160 Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 2
524KI0161 Aromatik Bileşiklerin Özellikleri
524KI0158 Organik Bileşiklerin Analizi
ORGANİK KİMYA DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0029 Aldehit ve Ketonlar
524KI0027 Alifatik Hidrokarbonlar
524KI0028 Alkoller ve Eterler
524KI0033 Aromatik Bileşikler
524KI0031 Azotlu Alifatik Bileşikler
524KI0026 Elementel Analiz ve Mol Kütlesi
524KI0032 Esterler ve Yağlar
524KI0030 Karboksilli Asitler
ORGANİK VE POLİMER KİMYA DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0159 Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 1
524KI0160 Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 2
524KI0161 Aromatik Bileşiklerin Özellikleri
524KI0158 Organik Bileşiklerin Analizi
524KI0162 Polimer Sentezi 1
524KI0163 Polimer Sentezi 2
524KI0164 Polimer Sentezi 3
524KI0165 Radikalik ve İyonik Polimerleşme
PETROKİMYA PROSESLERİ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0124 Benzen Türevleri ve Prosesleri
524KI0123 C4 Karışımı Türevleri ve Prosesleri
524KI0121 Etilen Türevleri ve Prosesleri
524KI0126 Ksilen Türevleri ve Prosesleri
524KI0127 Metan Türevleri ve Prosesleri
524KI0122 Propilen Türevleri ve Prosesleri
524KI0125 Toluen Türevleri ve Prosesleri
PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0098 Akışkanlar Mekaniği
524KI0106 Bakım Atıklarını Temizleme
524KI0102 Çeviriciler
524KI0096 Dram-Kolon-Esanjör
524KI0103 Enstrumantasyon
524KI0095 Fırın
524KI0100 Isı Transferi
524KI0097 Kazanlar
524KI0108 Kimyasal Maddeleri Depolama
524KI0101 Kompresörler (Kimya)
524KI0110 Korozyon ve Katodik Koruma
524KI0111 Korozyonu Temizleme ve Boya – Metalik Koruma
524KI0107 Petrol ve Petrol Ürünlerini Taşıma ve Depolama
524KI0099 Pompalar
524KI0109 Proseste Korozyon Dağılımı
524KI0104 Seviye Kontrolü
524KI0112 Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu
524KI0105 Yüzeydeki Petrol Ürünlerini Temizleme
PETROLÜN DESTİLASYONU DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0178 Basit Destilasyon
524KI0177 Ham Petrolde Tuz Giderme
524KI0179 Normal Destilasyon Operasyonu
PNOMATİK KONTROL DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0198 Elektropnomatik Kontrol
524KI0195 Pnomatik Kontrol 1
524KI0196 Pnomatik Kontrol 2
524KI0197 Pnomatik Kontrol 3
POLİMER KİMYA  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0162 Polimer Sentezi 1
524KI0163 Polimer Sentezi 2
524KI0164 Polimer Sentezi 3
524KI0165 Radikalik ve İyonik Polimerleşme
POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0169 Polimer Eldesi
524KI0167 Polimer Kavramları ve Özellikleri 1
524KI0168 Polimer Kavramları ve Özellikleri 2

PROJE OKUMA  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0191 Proses Akım Şeması 1
524KI0192 Proses Akım Şeması 2
524KI0193 Şemadaki Veri Kontrolü 1
524KI0194 Şemadaki Veri Kontrolü 2
PROSES KONTROL  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0142 Borulu Isı Değiştiriciler
524KI0133 Destilasyon Kolonu çalıştırma
524KI0140 Evsel Atıkları Depolama
524KI0136 Gazları Taşıma
524KI0141 Havalı Kondanser
524KI0129 Karıştırıcı Kullanma
524KI0134 Katıları Taşıma
524KI0139 Kimyasal Atıkları Depolama
524KI0044 Numune Alma (Kimya)
524KI0143 Plakalı Isı Değiştiriciler
524KI0130 Proses Kontrol Enstrumanları 1
524KI0131 Proses Kontrol Enstrumanları 2
524KI0132 Reaktör Kullanma
524KI0128 Reçete Hazırlama
524KI0135 Sıvıları Taşıma
524KI0137 Ürün Hareketleri 1
524KI0138 Ürün Hareketleri 2
PROSESTE HAVA VE SU DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0170 Hava
524KI0173 Proses Suyu
524KI0172 Proses Suyu Kontrol
524KI0171 Su Arıtma
RAFİNERİ PROSESLERİ  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0115 FCC Ünitesi
524KI0118 Hidrojenle Parçalama Ünitesi
524KI0117 Kerosen ve Meroks Ünitesi
524KI0113 Kükürt Giderme ve Düzeltme Ünitesi
524KI0114 LPG Reaksiyonlandırma Ünitesi
524KI0120 Makine Yağları Ünitesi
524KI0116 Nafta, Meroks ve Reformer Ünitesi
524KI0119 Visbreaker Ünitesi
SATIŞ VE PAZARLAMA DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
347CH0017 Müşteri İletişimi
347CH0016 Müşteri Memnuniyeti (Pazarlama)
341TP0004 Satış Teknikleri
341TP0003 Ürün Hazırlama
TEMEL KİMYA  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0017 Çözeltiler 1
524KI0018 Çözeltiler 2
524KI0019 Çözeltiler 3
524KI0025 Denge Kontrolü
524KI0011 Fiziksel Değişimler 1
524KI0012 Fiziksel Değişimler 2
524KI0013 Fiziksel Değişimler 3
524KI0022 Gazlar 1
524KI0023 Gazlar 2
524KI0010 Hacim Ölçümü
524KI0024 Hız Kontrolü
524KI0020 Katılar
524KI0014 Kimyasal Değişimler 1
524KI0015 Kimyasal Değişimler 2
524KI0016 Kimyasal Değişimler 3
524KI0009 Kütle Ölçümü
524KI0021 Sıvılar
TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
211GS0003 Tasarı İlkeleri
211GS0001 Nokta ve Çizgi
211GS0004 Renk
211GS0003 Tasarı İlkeleri
ÜNİT OPERASYONLAR  DERSİ MODULLERİ

Modül Kodu Modül Adı
524KI0203 Absorbsiyon Kolonu Hazırlama
524KI0201 Basınç Tankları
524KI0202 Destilasyon Kolonu Hazırlama
524KI0199 Filtre Hazırlama
524KI0204 Kristalizatör Beslemesi Hazırlama
524KI0200 Kurutucu Hazırlama

Hazır / İndir Hazır / İndir Hazır / İndir